Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Terminologia prawa rodzinnego w dwóch przekładach Kodeksu Napoleona z 1 poł. XIX wieku 

  Wismont, Magdalena ORCID (2021)
  Dysertacja wpisuje się w badania diachroniczne, w których podjęto kwestię wpływu francuskiej kodyfikacji na polską terminologię z zakresu prawa rodzinnego. W rozprawie doktorskiej uwzględniono aspekt historycznojęzykowy, ...
 • Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia 

  Kobylecka-Piwonska, Ewa ORCID; Gasparini, Pablo ORCID; Mandolessi, Silvana ORCID; Amícola, José ORCID; Dapía, Silvia; Bueno, Mónica; Hochman, Nicolás ORCID; Piglia, Ricardo; Saer, Juan José; Aira, César; Gamerro, Carlos (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018)
  Niniejsza antologia jest zbiorem tekstów napisanych o Witoldzie Gombrowiczu w Argentynie i ujmujących jego dzieło oraz legendę życia w kontekście tamtejszej tradycji literackiej. W Części krytyków odnajdziemy m.in. studia ...
 • Matrioszka i idealna rozdzielczość języka. O trudnej sztuce pisania abstraktów 

  Płuciennik, Jarosław ORCID; Zatora, Anna ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W artykule badamy konieczność dostosowania abstraktu artykułu lub innego tekstu naukowego do odbiorcy i sposobu indeksowania treści naukowych przez wyszukiwarki naukowe oraz bazy danych. Stawiamy tezę, że abstrakt nie jest ...
 • New Challenges Facing the Global Economy 

  Wolnicki , Miron ORCID; Piasecki, Ryszard ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This publication was written for a Global Political Economy course taught in business schools offering undergraduate or graduate levels of education. The textbook focuses on select countries and regions which, in our opinion, ...
 • Obszary terenów ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych a Plany Bezpieczeństwa Wody – wskazówki dla praktyków 

  Filipek, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Analiza ryzyka jest koniecznym do opracowania dokumentem, którego wnioski stanowią argument za lub przeciw utworzeniu strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych. Celem analizy ryzyka jest ocena zagrożeń zdrowotnych ...

Pokaż więcej...