Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 106,
 

 • Wyspa wolności? Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi w latach 1962–1968 

  Rakowski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W artykule przedstawiono funkcjonowanie samorządu adwokackiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na przykładzie zgromadzeń łódzkiej Izby Adwokackiej odbywających się w latach 60. Zachowane protokoły tych zgromadzeń ...
 • Obrońcy przy sądzie pokoju okręgu zgierskiego i łódzkiego w latach 1844–1876 

  Machut-Kowalczyk, Joanna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Obrońcy przy sądach pokoju zostali ustanowieni w 1808 r., początkowo jako urzędnicy nieetatowi. Kalendarzyki polityczne wyliczają ich wśród urzędników Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego od 1824 r. Zachowane w APŁ akta spraw ...
 • Wstęp 

  Wiśniewska, Dorota ORCID; Rakowski, Maciej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Siedemdziesiąta rocznica powstania Izby Adwokackiej w Łodzi stała się doskonałą okazją do prezentacji różnych zagadnień z dziejów adwokatury w Polsce i na świecie. Prezentowana monografia stanowi plon debaty.
 • W poszukiwaniu optymalnego prawodawcy. Dylematy regulacji i deregulacji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa 

  Golecki, Mariusz Jerzy ORCID (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019)
  W niniejszym artykule przedstawione zostaną różne koncepcje regulacji, zaprezentowane w ramach nurtu neoinstytucjonalonej ekonomii. Cel artykułu stanowi próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego oraz w jaki sposób współczesna ...
 • Grzegorz Sztabiński (1946–2020) 

  Jedlińska, Eleonora; Gryglewski, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-08-18)

View more