Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Badanie rynku metodą testu koniunktury wybrane problemy metodyczne i organizacyjno-technicznej 

  Bogdan, Gregor; Andrzej, Kopias (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The article presents the experiments of methodical and organizational- -technical character connected with the studies on the garments market by means of the test of market condition. Special attention has been focussed on ...
 • Czynnik czasu a zarządzanie marketingiem 

  Gabriele, Morello (Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Against the background of come processes of marketing management, the author is presenting a more general, theoretical description of the impact of time dimension and time orientation on the economic management practice. The ...
 • Wstęp 

  Banasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
 • Działalność antymonopolowa w USA i w krajach EWG 

  Elżbieta, Guzek (Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The article deals with analysis of antitrust legislation in the highly developed countries - in the USA and the EEC. It presents evolution of the antitrust legislation and other antitrust measures of behaviourist ...
 • Drugi obieg gospodarczy - próba określenia przyczyn jego rozwoju, form i zakresu występowania 

  Grzegorczyk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The article deals with problems connected with the functioning of the underground economy in Poland. Its first part shows the main causes and conditions favouring development of the underground economy. The second part ...

Pokaż więcej...