Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Rozum i Pismo. Cud, objawienie i interpretacja Biblii w filozofii Christiana Wolffa 

  Banaszkiewicz, Artur ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This analytical and reconstructive paper discusses the issues of a miracle and of revelation in Christian Wolff’s rationalistic philosophy. The article comprises three major parts: in the first one I introduce Wolff’s ...
 • Porządek dobroczynności w etyce Tomasza z Akwinu 

  Galewicz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This paper aims to provide a contribution to the perennial discussion on ranking of our duties to help others by analyzing Thomas Aquinas’s conception of the order of beneficence. After outlining Aquinas’s notion of ...
 • Strukturalne przeobrażenia mas ludowych. Zmiana kulturowa jako ślepe pole teorii modernizacji 

  Skórzyńska, Agata (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020)
  Tekst stanowi próbę reinterpretacji Habermasowskiej koncepcji sfery publicznej w dwóch kontekstach: a. w kontekście innych wariantów filozofii praxistowskich (Gramsciego i Bourdieu) oraz współczesnych teorii praktycznych ...
 • Jak istnieje sfera publiczna? Uwagi do agonistycznej krytyki teorii Habermasa 

  Rejniak-Majewska, Agnieszka ORCID (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020)
  Artykuł stanowi polemikę ze stanowiskiem Chantal Mouffe, dotyczącym koncepcji sfery publicznej Jürgena Habermasa. W swojej krytyce postpolitycznego neoliberalnego porządku Mouffe przedstawia Habermasa jako naczelnego ...
 • Uniwersalizm moralny w czasach politycznego regresu. Jürgen Habermas o współczesności i dziele życia 

  Czingon, Claudia; Diefenbach, Aletta; Kempf, Victor; Habermas, Jürgen (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020)
  Jürgen Habermas obchodził w 2019 roku 90. urodziny. Wykorzystaliśmy tę rocznicę jako okazję, aby porozmawiać z jednym z najbardziej wpływowych współczesnych intelektualistów o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych ...

Pokaż więcej...