Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • O potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice 

  Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Artykuł ukazuje możliwości wykorzystania badań biograficzno-narracyjnych do odkrywania historii życia człowieka, nadawania sensów i znaczeń przeżytym zdarzeniom w biografii indywidualnej w perspektywie czasu. Przedstawione ...
 • Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty) 

  Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Autorka prezentuje aktualnie realizowane w polskiej andragogice badania w podejściu biograficznym. Określa ich zakresy, do których zalicza: biografię edukacyjną, doświadczenia edukacyjne, potencjał edukacyjny, biograficzne ...
 • Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się 

  Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Autorka przedstawia biograficzność jako ważną kategorię poznawczą oraz teoretyczną koncepcję w badaniach biograficznych. Ukazuje obecność biograficzności w refleksji polskich badaczy, w szczególności andragogów. Prezentuje ...
 • Fenomen biografii jednego małżeństwa – ich życie, ich sędziwy wiek 

  Popek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Prezentowana opowieść przedstawia losy Stanisława i Haliny, przykładnego małżeństwa. Oboje przeżyli wojenne dzieciństwo. Fenomenologia konsekwentnie odsyła do istoty opisywanych przez nich przeżyć. Hermeneutyka ukazuje ...
 • Wstęp 

  Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)

View more