Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Dlaczego czytam biografie? 

  Czerniawska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Tekst jest autorską analizą dwóch biografii: „Wspomnienia” – ojca Józefa Marii Bocheńskiego oraz „Życie Ewangelią” – księdza Jana Ziei. Autorka wskazuje na te elementy biografii obu duchownych, które mogą stanowić o ich ...
 • Walor inkontrologiczno-ergantropijny w tekstach wspomnieniowych na przykładzie wybranej literatury 

  Sztobryn-Bochomulska, Justyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W pierwszej części pracy przybliżona zostaje filozofia spotkań Andrzeja Nowickiego oparta na dwóch głównych hasłach – inkontrologii i ergantropii. Inkontrologia to teoria spotkań. Ergantropia to istnienie człowieka w ...
 • O potrzebie badań biograficzno-narracyjnych w pedagogice 

  Krawczyk-Bocian, Amelia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Artykuł ukazuje możliwości wykorzystania badań biograficzno-narracyjnych do odkrywania historii życia człowieka, nadawania sensów i znaczeń przeżytym zdarzeniom w biografii indywidualnej w perspektywie czasu. Przedstawione ...
 • Andragogiczne badania biografii – zakresy, trudności, etyka badacza (wybrane aspekty) 

  Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Autorka prezentuje aktualnie realizowane w polskiej andragogice badania w podejściu biograficznym. Określa ich zakresy, do których zalicza: biografię edukacyjną, doświadczenia edukacyjne, potencjał edukacyjny, biograficzne ...
 • Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się 

  Dubas, Elżbieta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Autorka przedstawia biograficzność jako ważną kategorię poznawczą oraz teoretyczną koncepcję w badaniach biograficznych. Ukazuje obecność biograficzności w refleksji polskich badaczy, w szczególności andragogów. Prezentuje ...

Pokaż więcej...