Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Słowo wstępne 

  Adamkiewicz, Sebastian (Uniwersytet Łódzki, 2009)
 • Fan wars — hejterstwo w Korei Południowej 

  Jatczak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Fenomen hallyu budzi coraz szersze zainteresowanie badaczy, choć skupiają się oni przede wszystkim na samym zjawisku rosnącej popularności koreańskiej kultury i jej pozytywnych aspektach. Niniejszy artykuł jest natomiast ...
 • Co by było, gdyby Arystofanes miał Facebooka? 

  Musiałczyk, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Celem pracy jest omówienie komedii Arystofanesa pod kątem zawartej w nich krytyki władz ateńskich i demokracji, Sokratesa i sofistów oraz Eurypidesa i jego poglądów. Analiza dotyczy argumentów, języka i środków, jakimi ...
 • Czym jest hejt? Kilka słów o werbalnej nienawiści 

  Olczyk, Adam ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W artykule przedstawiona zostaje propozycja rozumienia słowa hejt w języku polskim. Pierwsza część rozważań poświęcona jest wyjaśnieniu zjawiska nienawiści, z akcentem na przypadkowy charakter tego uczucia (w tym zakresie ...
 • Hejterstwo: przejaw wiedzy czy niewiedzy? Analiza wypowiedzi internautów w odniesieniu do zjawiska ubóstwa 

  Przybylski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  Celem artykułu jest analiza negatywnych komentarzy do artykułów odnoszących się do osób ubogich wspieranych przez instytucje pomocy społecznej i korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Podjęta została ...

Pokaż więcej...