Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym 

  Odrowska-Stasiak, Monika (2020)
  Rozprawa doktorska pod tytułem „Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym” stanowi próbę omówienia instytucji sprostowania, uzupełnienia i wykładni wyroków w procesie cywilnym jako metody usuwania z treści wyroku wad w ...
 • Obca kobieta, jako zwiastun śmierci 

  Diakowska, Edyta (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Wyobrażenia ludowe o ludzkiej postaci śmierci koncentrują się głównie wokół wizerunku kościotrupa z kosą, lub też postaci kobiecej z kosą. W niektórych okolicach obok nich figuruje wizerunek śmierci w postaci obcej ...
 • Sposoby zdobywania pożywienia i gospodarka ludności kultury pomorskiej na terenie Pojezierza Kaszubskiego i Starogardzkiego 

  Fudziński, Piotr (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Do uformowania się kultury pomorskiej na terenach obydwu jednostek geograficznych doszło w początkach okresu halsztackiego D – czyli okresu obejmującego VII i VI w. p.n.e. Najbardziej charakterystycznym elementem ...
 • Imiona i przezwiska w środowisku wiejskim. Inspiracje i perspektywy badawcze 

  Rzepkowska, Aleksandra (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Nazwy własne, a więc imiona, nazwy zwierząt, roślin, miejsc itp., pojawiły się prawdopodobnie na dość wczesnym etapie życia społecznego i języka. Ludzie zawsze mieli bowiem potrzebę wyodrębniania i rozróżniania siebie ...
 • Działalność Stronnictwa Ludowego wśród uchodźców polskich w Iranie w latach 1942–1945 

  Walaszczyk, Krzysztof (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Iran, największa i najpotężniejsze państwo na Środkowym Wschodzie, w latach II wojny światowej stał się areną wydarzeń, które w dziwny sposób splotły jego dzieje z losami Polaków. Iran (do 1935r. Persja), od 1925 r. ...

Pokaż więcej...