Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Specyfika relacji w ramach leasingu pracowniczego w strukturze grupy kapitałowej 

  Bąk-Grabowska, Dominika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  In the paper an employee leasing has been shown in the light of chosen labour market theories and management conceptions. The conducted analysis indicated that an employee leasing – as an institution of Labour Market ...
 • Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus (wyniki badań empirycznych) 

  Bartkowiak, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The question that this paper is the issue of the employment of knowledge workers 65 and over. Article seeks to obtain answers to questions which type it good practice can be used and are currently used for the employment ...
 • Relacja przełożony – podwładny w ujęciu psychoanalitycznym 

  Barabasz, Adela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  An article introduces psychoanalytic concepts which can be of help in making sense of seemingly irrational processes in individuals, groups and organizations. Looking at an organization through the spectrum of psychoanalytic ...
 • Zarządzanie talentami jako integralny składnik kultury organizacyjnej firmy 

  Andrzejewski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The uncertainty and complexity of the external environment, especially competitive, makes talent management is a necessity, but also a challenge. It requires a commitment primarily senior management. In order to attract ...
 • Wprowadzenie 

  Januszkiewicz, Katarzyna; Czajkowska, Maria; Kołodziejczak, Małgorzata; Zalewska-Turzyńska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)

Pokaż więcej...