Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 106,
 

 • Kauzatywne „być albo nie być” w świetle modelu predykatowo-argumentowego 

  Banasiak, Jakub Lubomir; Petkova, Ekaterina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  W artykule omówiono zdania wyrażające relację przyczynowo-skutkową i kombinatorykę sensów w ich obrębie. Zastosowano teorię typów pozycji predykatowo-argumentowych Małgorzaty Korytkowskiej, którą odniesiono do dwóch typów ...
 • Словообразуване и синтаксис (взаимоотношение и взаимозависимост) 

  Балтова, Юлия (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Статията има за цел да проследи отделни моменти от еволюционния развой в схващанията на европейските и славянските лингвисти за връзките на словообразуването със синтаксиса. Като примери се привеждат: анализът на ...
 • Od nauk geograficznych w kierunku nauki o geoinformacji 

  Jażdżewska, Iwona ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje w nauce światowej pojęcie „GIScience”, zaś w polskiej literaturze naukowej i na konferencjach związanych z Systemami Informacji Geograficznej pojawiło się ono jako „nauka o geoinformacji” ...
 • The Readers of 17th-Century English Manuscript Commonplace Book Hesperides, or the Muses’ Garden 

  Hao, Tianhu (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-30)
  Hesperides, or the Muses’ Garden is a 17th-century manuscript commonplace book known primarily for its Shakespearean connections. The readers of Hesperides generally combine reading and thinking, or reading and writing. ...
 • Theatre Reviews 

  Kowalcze-Pawlik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-06-30)

View more