Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25001]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Mężczyzna w Petersburgu. Życie prywatne urzędnika w stolicy carów 

  Korybut-Marciniak, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019)
  The protagonist of the article is a man, a Pole born in Vilnius a few months before the outbreak of the November Uprising, who managed to realize the dream of a career in the capital of the tsars. He found there not only ...
 • Wizerunek XIX-wiecznego chłopa z Mazur w świetle źródeł i literatury wspomnieniowej 

  Lewandowska, Izabela ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019)
  The image of the Masurian peasant has not yet been discussed in a separate publication, because it is an objectively difficult topic. In the sources we have a different perception of this social layer by Polish and different ...
 • Śpiewaczki i pianistki – muzy polskich poetów epoki romantyzmu 

  Fink, Kinga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019)
  Throughout the Romantic era the woman served the role of poets’ muse. A special role in musical inspirations of romantic artists was reserserved to artistically talented, musically educated women, singers or pianists, whose ...
 • O powinnościach względem męża. Miejsce mężczyzny w małżeństwie w świetle XIX-wiecznych poradników dla kobiet 

  Raińska, Kinga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019)
  The man’s situation has changed little over the centuries. He did not have to emancipate himself. In the nineteenth century, the Polish traditional model of the patriarchal family was in force, in which the man, as a pater ...
 • Sport i aktywność fizyczna w życiu emigrantów polistopadowych w Anglii 

  Marchlewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2019)
  Presented article deals with the problem of sporting life and other forms of physical activity of the Polish political exiles who after the November Uprising took refugee in Britain. Refering to various sources, the author ...

Pokaż więcej...