Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Wojciech Wrzosek 

  Wrzosek, Wojciech (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Nie sądziłem, że Profesor Pomorski okaże się mistrzem kolejnego gatunku dyskursu. Jego obraz AFG – jak mawialiśmy – lub po prostu mawialiśmy „Andrzej Feliks” – jaki tu zaprezentował jest bardzo sugestywny i wyczerpujący ...
 • Rafał Stobiecki 

  Stobiecki, Rafał (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Prof. Andrzej F. Grabski /1934–2000/ w sposób szczególny wpisał się w historię łódzkiego środowiska badaczy przeszłości. Znakomity mediewista i wytrawny znawca dziejów historiografii był jednym z najbardziej rozpoznawalnych ...
 • Etnografia na łamach pierwszych polskich czasopism geograficzno-podróżniczych i krajoznawczych 

  Pilarek, Rafał (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Zdaniem uznanej geografki i prasoznawczyni okresu międzywojennego Reginy Danysz-Fleszarowej w historii polskiego czasopiśmiennictwa geograficznego wyznaczyć można trzy duże okresy: I 1805–1864; II 1876–1918; III od 1918 . ...
 • Jan Pomorski 

  Pomorski, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Może zacznę od tego, że dla mnie i myślę, że dla wielu z nas tu zgromadzonych, zwłaszcza ze środowiska metodologicznego, AFG to postać kultowa. Myśmy Profesora kochali i nic nie jest w stanie zmienić tej opinii. Przez całe ...
 • Poezje wiejskie 

  Owczarek, Przemysław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)

Pokaż więcej...