Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Лирика Марины Цветаевой в латышских переводах 

  Барышникова, Татьяна (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье прослеживается история рецепции творчества М. Цветаевой в Латвии. Исследуется также проблема художественного перевода лирики М. Цветаевой. Анализ переводов показал, что наибольшее внимание уделяется сохранению ...
 • Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych 

  Rogowski, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej techniki badawczej wywiadu fotograficznego (photo-elicitation interview) oraz przedstawienie funkcji pełnionych przez zdjęcia w trakcie korzystania z tej techniki. ...
 • Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową 

  Skoczylas, Łukasz; Brzezińska, Anna Weronika; Fabiszak, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a ...
 • Jak zgadzają i nie zgadzają się dzieci. O (nie)równowadze sił i świadomej zgodzie w badaniach z dziećmi 

  Maciejewska-Mroczek, Ewa; Reimann, Maria (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł przedstawia kwestię świadomej zgody w badaniach z dziećmi w perspektywie etyki i metodologii badań. Bazując na własnych badaniach z udziałem dzieci, autorki przedstawiają rozważania na temat wagi takiej zgody, a ...
 • Комикс в дидактике перевода 

  Краевска, Моника (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
  Настоящая статья посвящена комиксу с точки зрения дидактики перевода. Внимание сосредоточено на двух главных аспектах: комиксе как переводческой задаче и комиксе как переводческому пособию. В первой части говорится о ...

View more