Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Obrazy w procesach negocjacji światów społecznych 

  Frąckowiak, Maciej; Rogowski, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Głównym celem artykułu jest próba wpisania wizualności w ramy teorii świata społecznego, proponowanej przez socjologię interpretatywną. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej autorzy przedstawiają podstawowe założenia ...
 • Granice (teorii) społecznych światów 

  Marzec, Wiktor (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Tekst podejmuje problem granic aplikowalności koncepcji społecznych światów zaproponowanej przez Anselma Straussa. Posługując się swoistym eksperymentem intelektualnym – próbą zastosowania tej koncepcji do opisu krańcowego ...
 • Od redaktorów: Wokół koncepcji światów społecznych 

  Fiternicka-Gorzko, Magdalena; Gorzko, Marek (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Artykuł prezentuje problematykę numeru tematycznego PSJ. Zawarte w tym tomie teksty dotyczące bardzo różnych kwestii (granic światów społecznych, metod ich badania, teoretycznej przydatności koncepcji na gruncie socjologii ...
 • Przekłady prac Niklasa Luhmanna na język polski 

  Winczorek, Jan (Uniwersytet Łódzki, 2011)
  Artykuł przedstawia przekłady książek Niklasa Luhmanna na język polski i omawia społeczne czynniki wpływające na zakres i sposób ich dokonywania. Czynniki te są następnie interpretowane w świetle systemowej teorii ...
 • Особенности лингвострановедческого подхода на примере крэш-курса по русскому языку как иностранному 

  Кудрявцева, Наталия; Павлова, Наталья (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье рассматриваются особенности лингвострановедческого подхода в процессе преподавания русского языка как иностранного в контексте крэш-курса как особого формата обучения. Основной целью курса является эффективное ...

View more