Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Притяжение первоисточника, или рассуждения о том, как изменить текст, не изменяя его автору (на примере Северянинского Nocturne) 

  Беднарчик, Анна (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье рассмотрены два перевода стихотворения Игоря Сeверянина Nocturne, выполненные автором настоящих рассуждений. Первый из них модифицирует структуру подлинника, в свою очередь, второй – сохраняет формальное построение ...
 • Об украинских переводах поэзии Марины Цветаевой 

  Григорьева, Ирина (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье представлены размышления на тему причин сравнительно небольшой репрезентации переводов поэзии Марины Цветаевой на украинский язык. Рассмотрены примеры удачных и неудачных украиноязычных переводов одного из самых ...
 • Лирика Марины Цветаевой в латышских переводах 

  Барышникова, Татьяна (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  В статье прослеживается история рецепции творчества М. Цветаевой в Латвии. Исследуется также проблема художественного перевода лирики М. Цветаевой. Анализ переводов показал, что наибольшее внимание уделяется сохранению ...
 • Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych 

  Rogowski, Łukasz (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej techniki badawczej wywiadu fotograficznego (photo-elicitation interview) oraz przedstawienie funkcji pełnionych przez zdjęcia w trakcie korzystania z tej techniki. ...
 • Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową 

  Skoczylas, Łukasz; Brzezińska, Anna Weronika; Fabiszak, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 2016)
  Artykuł ma charakter metodologiczny i skupia się na omówieniu zastosowania metody wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Na początku krótko przedstawione są założenia metodologiczne tego typu badań, a ...

Pokaż więcej...