Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Zamknięta pętla łańcucha dostaw w branży spożywczej na wybranych przykładach 

  Kaczorowski, Kamil; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Marnowanie zasobów to jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnego biznesu. Mając na uwadze kurczące się ilości surowców nieodnawialnych oraz wartość ekonomiczną odpadów firmy szukają rozwiązań, które umożliwiałby efektywną ...
 • Zastosowanie robotyki w magazynach 

  Jardzioch, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Robotyka i automatyzacja to technologie coraz szerzej wykorzystywane w operacjach realizowanych w łańcuchach dostaw. Obszarem, w którym wdrożenia w tym zakresie obserwuje się najczęściej to zarządzanie magazynem i prace ...
 • Wybrane aspekty zarządzania obsługą klienta w erze transformacji cyfrowej gospodarki 

  Gwiaździński, Emilian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  W dobie wszechobecnych przemian wywołanych przez megatrendy rynkowe oraz cyfrową transformację, przedsiębiorstwa dostosowują się do nowych realiów rynkowych. Jako najważniejszy element rynku - klient - również uległ ...
 • Prezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej? 

  Jewdokimow, Marcin (Uniwersytet Łódzki, 2017)
  Artykuł podejmuje problematykę autoprezentacji mnichów i prezentacji klasztorów na stronach WWW prowadzonych przez cystersów. Analiza wizualna pokazuje, jakie narracje poza religijnymi wykorzystywane są do konstruowania ...
 • CSR w logistyce i łańcuchach dostaw 

  Bujnowicz, Alicja; Krawczyk, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw porządkuje relacje z interesariuszami i pozwala zarządzać organizacją w sposób uwzględniający jej wpływy społeczne i środowiskowe. Jest to koncepcja, która zdobyła dużą akceptację ...

Pokaż więcej...