Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Post-Pandemic Nature, Crisis, Catastrophes and Their Metaphorical Discourses. Editorial Introduction 

  Płuciennik, Jarosław ORCID; Barcz, Anna ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe and Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-09-22)
  This article provides an extensive theoretical introduction to the main topic of the special issue of the journal. The authors aim at updating the metaphoric discourse on the environmen-tal crisis and climate change in the ...
 • Matryoshka and Perfect Language Resolution. On the Complex Art of Writing Abstracts 

  Płuciennik, Jarosław ORCID; Zatora, Anna ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe and Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-09-22)
  In the article, we examine the need to adapt the abstract of an article or other scientific text to the recipient and scientific indexing content by scientific search engines and databases. We argue that the summary is not ...
 • Ruch turystyczny 

  Napierała, Tomasz ORCID; Leśniewska-Napierała, Katarzyna; Opała, Maciej; Adamiak, Maciej; Nalej, Marta ORCID (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, 2021)
 • Wirtualna atrakcyjność przestrzeni turystycznej 

  Napierała, Tomasz ORCID; Leśniewska-Napierała, Katarzyna; Opała, Maciej; Adamiak, Maciej; Nalej, Marta ORCID (Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, 2021)
 • Prawo cywilne wobec potrzeby ochrony osób z demencją – analiza z perspektywy prawa niemieckiego 

  Giesen, Beata ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2019)
  Przedmiot badań: Zjawisko starzenia się społeczeństwa stawia prawników przed konieczno-ścią rozwiązania szeregu nowych, nieznanych dotąd problemów, jak chociażby te związane zza-stosowaniem nowych technik. Powszechne są ...

Pokaż więcej...