Welcome to the University of Lodz Repository!
We collect and share the output of research and teaching employees of the University of Lodz. Resources deposited in the Repository – publications, research data – are given a permanent identifier (handle). Our platform, based on DSpace, provides access to open scientific resources, as well as integration with other sources of scientific information, including linking an author account to an ORCID ID.
 
The University of Lodz Repository operates as an institutional repository based on Regulation No. 51 of the Rector of the University of Lodz of 31 March 2015.
 
For matters related to depositing documents,
please contact the Repository team – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
University of Lodz Library, room 109, 1st floor.
 

Select a community to browse its collections.

 • Instytucja Vorverfahren a konstrukcja polskiego postępowania odwoławczego 

  Ćwiklińska, Marta (2023)
  Przedmiotem niniejszej dysertacji jest instytucja prawna, która nie występuje w polskim systemie prawnym, a która - jak dotychczas - nie została poddana w polskiej doktrynie prawa administracyjnego wszechstronnej analizie ...
 • Turystyka sportowa w przestrzeni miejskiej Łodzi 

  Łuć, Bartłomiej (2023)
  W ostatnich latach widoczna jest intensyfikacja ruchu ściśle związanego ze sportem. Ruch ten powoduje wzrost popularności turystyki sportowej wśród innych form aktywności turystycznych. Problem badawczy niniejszej ...
 • Ekosystem Internetu Rzeczy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

  Gwiaździński, Emilian ORCID (2023)
  Obecnie, można zaobserwować zjawisko transformacji cyfrowej gospodarki, która oddziałuje praktycznie na każdy aspekt życia gospodarczego. Zjawisko to kształtuje nową przestrzeń rynkową, wymuszając konieczność zmian u każdego ...
 • Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra 

  Paciorek, Patrycja (2023)
  Toksyczne działanie nanocząstek srebra zostało potwierdzone na wielu liniach komórkowych w tym na linii komórek Hep G2. Na różnice w odpowiedzi komórki na działanie nanocząstek srebra w różnych mediach hodowlanych może ...
 • Zarządzanie ochroną zdrowia poprzez programy zdrowotne 

  Twardowska, Klaudia Romualda (2023)
  We współczesnym świecie sektor opieki zdrowotnej jest zagadnieniem bardzo istotnym np. w strategii działalności władz województwa czy polityki rządu kraju. Wiele czasu w różnych sferach życia codziennego, poświęca się ...

View more