Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p. 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Instytucja Vorverfahren a konstrukcja polskiego postępowania odwoławczego 

  Ćwiklińska, Marta (2023)
  Przedmiotem niniejszej dysertacji jest instytucja prawna, która nie występuje w polskim systemie prawnym, a która - jak dotychczas - nie została poddana w polskiej doktrynie prawa administracyjnego wszechstronnej analizie ...
 • Zarządzanie ochroną zdrowia poprzez programy zdrowotne 

  Twardowska, Klaudia Romualda (2023)
  We współczesnym świecie sektor opieki zdrowotnej jest zagadnieniem bardzo istotnym np. w strategii działalności władz województwa czy polityki rządu kraju. Wiele czasu w różnych sferach życia codziennego, poświęca się ...
 • Turystyka sportowa w przestrzeni miejskiej Łodzi 

  Łuć, Bartłomiej (2023)
  W ostatnich latach widoczna jest intensyfikacja ruchu ściśle związanego ze sportem. Ruch ten powoduje wzrost popularności turystyki sportowej wśród innych form aktywności turystycznych. Problem badawczy niniejszej ...
 • Ekosystem Internetu Rzeczy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

  Gwiaździński, Emilian ORCID (2023)
  Obecnie, można zaobserwować zjawisko transformacji cyfrowej gospodarki, która oddziałuje praktycznie na każdy aspekt życia gospodarczego. Zjawisko to kształtuje nową przestrzeń rynkową, wymuszając konieczność zmian u każdego ...
 • Rola miRNA w toksyczności nanocząstek srebra 

  Paciorek, Patrycja (2023)
  Toksyczne działanie nanocząstek srebra zostało potwierdzone na wielu liniach komórkowych w tym na linii komórek Hep G2. Na różnice w odpowiedzi komórki na działanie nanocząstek srebra w różnych mediach hodowlanych może ...

Pokaż więcej...