Welcome to the University of Lodz Repository!
We collect and share the output of research and teaching employees of the University of Lodz. Resources deposited in the Repository – publications, research data – are given a permanent identifier (handle). Our platform, based on DSpace, provides access to open scientific resources, as well as integration with other sources of scientific information, including linking an author account to an ORCID ID.
 
The University of Lodz Repository operates as an institutional repository based on Regulation No. 51 of the Rector of the University of Lodz of 31 March 2015.
 
For matters related to depositing documents,
please contact the Repository team – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
University of Lodz Library, room 109, 1st floor.
 

Select a community to browse its collections.

 • Wpływ liczby kadencji lokalnej władzy wykonawczej na sytuację społeczno-gospodarczą gmin 

  Stasiak, Ewelina ORCID (2024)
  W polskich uwarunkowaniach instytucjonalnych, wójtowie gmin jako bezpośrednio wybieralni reprezentanci miejscowych wspólnot lokalnych są ważnymi aktorami rozwoju lokalnego. W ostatnich latach istotnego znaczenia nabrał ...
 • Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii 

  Lemann, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Artykuł jest próbą zdiagnozowania wyzwań stojących przed humanistyką w czasie pandemii i poświęcony jest oglądowi tej dziedziny nauki ze względu na jej moc transgresji czasowej. Autorka przytacza filozoficzne poglądy na ...
 • Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów 

  Stalmaszczyk, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest pokazanie, jak definicje języka i językoznawstwa funkcjonują w metaforycznej przestrzeni różnych paradygmatów. Autor omawia pojęcie paradygmatu w ujęciu Thomasa Kuhna, a także różne sposoby rozumienia ...
 • Uwięzione słowa – o języku w afazji 

  Panasiuk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Zaburzenia w zachowaniu wynikające z uszkodzenia mózgu od dawna traktowano jako naturalny eksperyment, dzięki któremu fakty, bardzo skomplikowane w normie, ukazują się w postaci rozłożonej, elementarnej. Polem doświadczeń ...
 • Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych 

  Czachur, Waldemar; Wójcicka, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest refleksja lingwistyczna nad językowym charakterem pamięci zbiorowej i pamiętania zbiorowego. W tym celu przedstawimy źródła lingwistycznych inspiracji badawczych, prowadzących do ustaleń, czym jest ...

View more