Folia Linguistica Rossica to rocznik łódzkiego środowiska naukowego rusycystów, który specjalizuje się przede wszystkim w językoznawstwie rosyjskim. Celem czasopisma jest prezentacja oryginalnych, wielopłaszczyznowych i twórczych studiów z zakresu słowiańszczyzny, a tym samym – poszerzanie obecnego stanu badań i wiedzy. Ponadto czasopismo dąży do przedstawiania szerszej rzeszy odbiorców informacji dotyczących uniwersyteckiej działalności naukowo-dydaktycznej, upowszechniania opinii na temat filologii rosyjskiej i szerzej – wschodniosłowiańskiej, oraz integracji środowiska naukowego rusycystów, zarówno z ośrodków polskich, jak i zagranicznych..

Nazwa główna: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
ISSN: 1731-8025
e-ISSN: 2353-9623
Lista MEiN: 20 punktów (2021)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2003 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more