Now showing items 1-17 of 17

  • Contextual Analysis of the Decorated Lintel of et-Tell 

   Skupinska-Lovset, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Artykuł omawia fragmentaryczny blok bazaltowy o przekroju prostokątnym, odkryty podczas prospekcji archeologicznej na et-Tell - tellu identyfikowanym z biblijną Betsaidą. Fragment ten, interpretowany jako nadproże, ma ...
  • Echanges des «images» et des idćes : Documents archćologiąues de Palmyre 

   Schmidt -Colinet, Andreas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Poprzez swoje położenie - w połowie drogi między Morzem Śródziemnym a Eufratem - Palmyra odgrywała rolę pośredniczki między Śródziemnomorzem a królestwem Partów i Sasanidów, między Rzymem a Chinami. Antyczne źródła ...
  • Eine zweifarbige Statue des Sarapis aus Bosra 

   Weber, Thomas S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Artykuł omawia nicopublikowany dotąd posąg dwubarwny, który został odsłonięty w trakcie trwania wykopalisk w roku 1999 przez syryjską ekipę archeologiczną. Znajdował się on w palestrze „Centralnych term” rzymskiej Bosry. ...
  • Grabbauten aus Köln mit trauernden Orientalen 

   Hesberg von, Henner (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W granicach administracyjnych Kolonii zarejestrowana została seria zabytków dekorowana wizerunkiem barbarzyńcy typu wschodniego. Zabytki te są datowane na okres wczesnego Cesarstwa - tzn. I w. n.e. Z powodu typu ubioru ...
  • Homosexuality in Biblical Perspective 

   Ellens, J.Harold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Przekazy biblijne na temat homoseksualizmu nie są jednoznaczne. Problem poruszony w pracy dotyczy z jednej strony zdefiniowania samego pojęcia homoseksualizmu, z drugiej - dyskusji jego aspektów uwidocznionych w ...
  • Iron Age Tzer: Preliminary Studies Toward a History of the Religion of the Geshurites Who Resided There 

   Greene, John T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Wybitny badacz judaizmu Jacob Neusner twierdza, że religię najlepiej jest studiować na tle porównawczym (Neusner 1988, 155 ff.). Znaczy to, że należy porównywać zjawiska religijne bliżej nam nieznanych religii z formami ...
  • Jeszcze raz o fryzie z ptakami z Katedry w Faras 

   Iwaszkiewicz-Wronikowska, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Ľobbietlivo delľarticolo é proporre una nuova interpretazione dei piccoli oggetti ehe si trovano accanto ad ogni uccello e ehe fino ad oggi venivano considerati dei altari. L’autrice pensa che possano essere dei thymiateria. ...
  • La main de Sabazios de Krasen en Bulgarie 

   Iglewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W 1963 r. na południe od wsi Krasen, w departamencie Dobrić, przypadkowo odkryto rzeźbę małych rozmiarów ręki (0,11 m długości), wykonaną z kości słoniowej. Kciuk, palec wskazujący i palec środkowy opierają się na połowie ...
  • Lukian z Samosat na temat krwawych rytuałów: diatryba O ofiarach 

   Osek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   This paper analyses the diatribe On sacrifices (De sacrificiis), written by famous Greek satirist of Roman imperial period, Lucian of Samosata (ca.120 - ca.190 A.C.), called Blasphemer or Atheist by Suda Lexicon, and ...
  • Nowo odkryty relief wotywny z Ptolemais (Libia) 

   Mikocki, Tomasz; Muszyńska -Mikocka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   During the archaeological excavations conducted by the Institute of Archaeology of the Warsaw University in Ptolemais (Libya) a very well preserved votive relief was discovered. The relief displays an iconography typical ...
  • Peristyle in Nabatean Sepulchral Architecture 

   Sobieraj, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Peristilos po grecku oznacza dosłownie „otoczone przez kolumny” . Stał się popularny w okresie hellenistycznym, zwłaszcza w prywatnej architekturze mieszkalnej (np. willa Attalosa, domy z Olbii czy pałac w Pergamonie) i ...
  • Sport and Entertainment Facilities in the Land of Israel and in the Graeco-Roman World 

   Segal, Arthur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Wpływy kultury klasycznej obserwujemy na terytorium starożytnego Izraela już w VI w. p.n.e., lecz dopiero w okresie hellenistycznym, kiedy to obszary te stanowiły część monarchii Ptolemeuszy, a potem Seleukidów, wpływy ...
  • The Iranian Elements in the Thracian Art First Millenium B.C. 

   Hatłas, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Tracja i Iran to terytoria dość odległe od siebie, znajdujące się na dwóch kontynentach. W czasie gdy Trakowie na początku I tysiąclecia przed Chr. zamieszkiwali już północną część Półwyspu Bałkańskiego, plemiona irańskie ...
  • The Menorah depicted on the Arch of Titus. A Problem of its Origin and the Hellenistic Symbols adorning its Base 

   Szkołut, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W artykule autor naświetlił historię pochodzenia samego łuku oraz opisał zdobiące go reliefy. Najbardziej szczegółowy opis został poświęcony reliefowi znajdującemu się na południowej strome bramy łuku, przedstawiającemu ...
  • Wpływ pogaństwa na pochówki chrześcijańskie w okresie Cesarstwa Rzymskiego 

   Machałowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Im Römischen Reich koexistierten viele Religionen und Kulte nebeneinander. Das Christentum entwickelte sich in der römischen Welt zur Zeit, als das Heidentum in dem Reich allgegenwärtig war. Die Einflüsse des Heidentums ...
  • Wstęp 

   Skupinska-Lovset, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • Zwei ptolemäische Bronzegefässe 

   Parlasca, Klaus (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   W latach 2001-2203 w Muzeum okręgowym w Kassel (Kasseler Landesmuseum) była eksponowana amfora brązowa z prywatnego zbioru, a niniejszy artykuł jest pierwszą publikacją dotyczącą tego ważnego zabytku. Amfora mierzy 20 ...