Czasopismo od 1976 roku ukazywało się pod nazwą "Acta Uniwersitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łodzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Folia Archaeologica". Od 1980 roku periodyk ukazuje się pod obecnym tytułem. Zamieszczane na łamach czasopisma prace poświęcone są przede wszystkim zagadnieniom archeologicznym, historycznym i antropologicznym.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: archeologia

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica

Redaktor naczelny / Editor-in-chief

dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

Sekretarz redakcji / Journal secretary

dr Jolanta Dybała, Uniwersytet Łódzki, Polska

Zespół Redakcyjny / Editorial Board

prof. dr hab. Lucyna Domańska, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Radosław Janiak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Marek Olędzki, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Martin Rundkvist, assoc. res. prof., Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Jan Schuster, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, PolskaŁ

Rada Programowa / Scientific Council

prof. Eduard Droberjar, Katedra Archeologie, Univerzita Hradec Králové, Czech Republic
prof. Ole Grøn, Norwegian Maritime Museum, Oslo, Norway
dr hab. Małgorzata Grupa, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland
prof. dr hab. Sławomir Kadrow, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
dr hab. Seweryn Rzepecki prof. UŁ, Poland
prof. Lee Yung-jo, Institute of Korean Prehistory, Cheongju City, South Korea

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND


Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 2449-8300 (online)

Collections in this community

Recent Submissions

View more