Publikacja "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica" należy do serii zeszytów naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy tom tego pisma ukazał się w 1981 r. Opracowania redakcyjnego Folia Linguistica od początku podjęli się pracownicy polonistycznych katedr językoznawczych: Katedry Historii Języka Polskiego i Katedry Współczesnego Języka Polskiego. Wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma był prof. Marek Cybulski.
Pismo jest rocznikiem. Wszystkie numery są recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.
Zapraszamy do współpracy językoznawców polonistów, a także slawistów, neofilologów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych uczelni akademickich.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: językoznawstwo; ekonomia i finanse

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica

Redaktorzy:
dr hab. prof. UŁ Ewa Woźniak
e-mail: ewa.wozniak.ul@gmail.com
dr hab. prof. UŁ Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
e-mail: ewa_smiech@wp.pl

Sekretarz redakcji:
dr Agnieszka Wierzbicka
e-mail: awierzbicka@uni.lodz.pl
WWW: linguistica.online.uni.lodz.pl

Kolegium redakcyjne:
Stanisław Borawski (Uniwersytet Zielonogórski)
Hana Gladkova (Uniwersytet Karlovy w Pradze — Czechy)
Björn Hansen (Uniwersytet w Ratyzbonie — Niemcy)
Kinga Joucaviel (Uniwersytet w Tuluzie — Francja)
Björn Hansen - Uniwersytet w Ratyzbonie
Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krystyna Kleszczowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Kość (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kristina Rutkovska (Uniwersytet w Wilnie)
Jerzy Sierociuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Charles Zaremba (Uniwersytet w Marsylii — Francja)

Adres redakcji:
Folia Linguistica
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
ul. Pomorska 171/173
91-236 Łódź

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ISSN: 0208-6077 (print)
ISSN: 2450-0119 (online)

Collections in this community

Recent Submissions

View more