Celem czasopisma Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica jest upowszechnianie teorii językoznawczych oraz wyników lingwistycznych badań empirycznych prowadzonych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad dawną i współczesną polszczyzną. Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica jest rocznikiem naukowym, otwartym na różne teorie lingwistyczne i punkty widzenia, w którym są publikowane oryginalne artykuły w języku polskim lub w języku angielskim ze wszystkich dziedzin językoznawstwa: ogólnego i szczegółowego, wewnętrznego i zewnętrznego, teoretycznego i stosowanego, współczesnego i historycznego.

Nazwa główna: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica
ISSN: 0208-6077
e-ISSN: 2450-0119
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1981 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more