Now showing items 1-566 of 608

  linguistics (9)
  Henryk Sienkiewicz (8)
  lexis (5)
  communication (4)
  historical novel (4)
  powieść historyczna (4)
  semantics (4)
  słowotwórstwo (4)
  word formation (4)
  leksyka (3)
  onomastics (3)
  perswazja (3)
  składnia (3)
  stylistyka (3)
  syntax (3)
  translation (3)
  antroponimy (2)
  authority (2)
  bariery w komunikacji (2)
  barriers in communication (2)
  Bible (2)
  dialect (2)
  discourse (2)
  dyskurs (2)
  dyskurs polityczny (2)
  dyskurs prasowy (2)
  fonologia (2)
  formy adresatywne (2)
  gwary (2)
  historia języka polskiego (2)
  historical stylistics (2)
  history of Polish language (2)
  idiolect (2)
  journalism (2)
  język polski (2)
  językowy obraz świata (2)
  komunikowanie publiczne (2)
  language (2)
  manipulacja (2)
  Mikołaj Rej (2)
  modlitwa (2)
  neologisms (2)
  nomination (2)
  odczucia subiektywne (2)
  onomastyka (2)
  phonology (2)
  phraseology (2)
  podział na sylaby (2)
  Polish diaspora (2)
  Polish language (2)
  political discourse (2)
  prayer (2)
  press discourse (2)
  public discourse (2)
  publicystyka (2)
  reklama (2)
  semantyka (2)
  stylistics (2)
  stylistyka historyczna (2)
  subjective feelings (2)
  sylaba (2)
  sylabifikacja (2)
  syllabification (2)
  syllable (2)
  synonymy (2)
  the principle of maximal onset (2)
  the sonority principle (2)
  wartościowanie (2)
  zasada maksymalnego nagłosu (2)
  zasada sonorności (2)
  śmierć (2)
  "David’s Psalter" (1)
  "dobra zmiana" (1)
  "good change" (1)
  "Psałterz Dawidow" (1)
  /t/ glottalling (1)
  a novel Wiry (1)
  academic discourse (1)
  accent (1)
  acoustic phonetics (1)
  addressative forms (1)
  advertising (1)
  aesthetic and ethical parallelism (1)
  aesthetics of sounding (1)
  afektonim (1)
  affectonym (1)
  akcent RP (1)
  aksjologia (1)
  Aleksander Świętochowski (1)
  alphabetical order (1)
  analiza audytywna (1)
  analiza dyskursu (1)
  analiza oscylograficzna (1)
  analiza porównawcza (1)
  analiza spektrograficzna (1)
  analiza tekstu (1)
  anthroponyms (1)
  antroponyms (1)
  apelatives anthroponymic (1)
  apelatyw antroponimiczny (1)
  archaisation (1)
  archaizacja (1)
  artistic language (1)
  artistry (1)
  artyzm (1)
  auditive analysis (1)
  autorytet (1)
  axiological linguistics (1)
  axiology (1)
  BBC radio presenter (1)
  Biblia (1)
  biblical phraseology (1)
  biblism (1)
  biblizm (1)
  black protest (1)
  blend words (1)
  books (1)
  business interaction (1)
  cacophony (1)
  categorization (1)
  Central Poland dialects (1)
  character’s creation (1)
  chwyty językowe (1)
  cierpienie (1)
  city (1)
  coherence (1)
  cohesion (1)
  colloquial talk (1)
  community (1)
  comparative analysis (1)
  conceptualization (1)
  confraternity (1)
  consideration (1)
  consumptive culture (1)
  consumptive Polish language (1)
  covert advertising (1)
  criticism (1)
  cudzoziemiec (1)
  cultural patterns (1)
  current woman profiles (1)
  custom (1)
  custom communicative (1)
  cytat hołdowniczy (1)
  czarny protest (1)
  czasowniki mentalne i emotywne (1)
  David’s Psalter (1)
  death (1)
  decadent (1)
  dekadentyzm (1)
  denationalization (1)
  description (1)
  detail (1)
  diachronic linguistics (1)
  diachrony (1)
  dialectology (1)
  dialects (1)
  dialektologia (1)
  dictionary (1)
  didacticism (1)
  discourse analysis (1)
  discourse strategies (1)
  dowcip językowy (1)
  dwudziestolecie międzywojenne (1)
  dwór (1)
  dydaktyzm (1)
  dysfunkcja słuchu (1)
  dyskurs akademicki (1)
  dyskurs feministyczny (1)
  dyskurs publiczny (1)
  dyskurs sportowy (1)
  educational results (1)
  efekty kształcenia (1)
  egzystencja (1)
  ekspresywność (1)
  election campaign of 2015 (1)
  elipsa (1)
  elision (1)
  ellipsis (1)
  emotional speech (1)
  equality (1)
  equivalence (1)
  Erazm Gliczner (1)
  etymology (1)
  euphony (1)
  evaluation (1)
  evaluative measures (1)
  everyday life vocabulary (1)
  evolution (1)
  ewolucja (1)
  ewolucja znaczeniowa (1)
  exclusion (1)
  existence (1)
  expressing feelings (1)
  expressiveness (1)
  fantasy literature (1)
  fast speech (1)
  faul (1)
  felieton (1)
  female names (1)
  feminativum (1)
  feminist discourse (1)
  fleksja rzeczownika (1)
  fonetyka (1)
  fonetyka akustyczna (1)
  football (1)
  foreigner (1)
  formy podawcze wypowiedzi (1)
  foul (1)
  frazem (1)
  frazematyka (1)
  frazeologia (1)
  frazeologia biblijna (1)
  funkcja emotywna (1)
  gdzie sprzedawano i spożywano alkohol (1)
  genology competence (1)
  genre (1)
  genre model (1)
  genre model of a guidebook (1)
  genre-pattern aspects (1)
  geographical name (1)
  graphic means (1)
  guild protocols (1)
  gwary Polski centralnej (1)
  h-dropping (1)
  headlines (1)
  hearing impairment (1)
  heath (1)
  hiperbola (1)
  historia (1)
  historia języka polskiego XX wieku (1)
  historia polskiej leksykografii (1)
  historical lexicology (1)
  historical linguistics (1)
  historical Polish (1)
  historiography (1)
  history (1)
  history of Polish language 20th century (1)
  history of the polish lexicography (1)
  hyperbole (1)
  identity discourse (1)
  ideologizacja (1)
  ideologization (1)
  idiolekt (1)
  idiostyl (1)
  idiostyle (1)
  imigrant (1)
  imitation (1)
  immigrant (1)
  imperceptywność (1)
  inflection of nouns (1)
  innovation (1)
  innowacja (1)
  intencjonalność (1)
  intentionality (1)
  interakcja handlowa (1)
  interferencja językowa (1)
  intertekstualność (1)
  intertextuality (1)
  interview (1)
  interwar years (1)
  inventory (1)
  inwentarz (1)
  inwentory (1)
  Italian language (1)
  jednoznaczność (1)
  Jew (1)
  jogging (1)
  język (1)
  język artystyczny (1)
  język polityki (1)
  język polski zagranicą (1)
  język prawniczy (1)
  język reklamy (1)
  język religijny (1)
  język w Inernecie (1)
  język włoski (1)
  język łaciński (1)
  język średniopolski (1)
  języki bałtyckie (1)
  języki słowiańskie (1)
  językoznawstwo (1)
  językoznawstwo aksjologiczne (1)
  językoznawstwo historyczne (1)
  Kamil Glik (1)
  kampania wyborcza 2015 (1)
  kategoryzacja (1)
  King David’s Psalms (1)
  koherencja (1)
  kohezja (1)
  kompetencja genologiczna (1)
  konceptualizacja (1)
  kontakty językowe polsko-litewskie (1)
  kontaminacja leksykalna (1)
  korespondencja prywatna (1)
  kreacja postaci (1)
  kreacja postawy (1)
  kreatywność językowa (1)
  kresowizm (1)
  kryptoreklama (1)
  krytyka (1)
  Krzyżacy H. Sienkiewicza (1)
  książka (1)
  kultura konsumpcyjna (1)
  language catches (1)
  language interference (1)
  legal language (1)
  leksyka biegaczy (1)
  leksykografia polska XVI–XIX wieku (1)
  leksykologia historyczna (1)
  Letteres from Africa (1)
  letters (1)
  lexical innovation (1)
  lexicographer’s methods (1)
  liczebnik (1)
  linguistic creativity (1)
  linguistic custom (1)
  linguistic image of the world (1)
  linguistic joke (1)
  linguistic picture of the world (1)
  linguistic realism (1)
  linguistic strategies (1)
  listy (1)
  Listy z Afryki (1)
  literary onomastics (1)
  literatura fantasy (1)
  loan word (1)
  love (1)
  lustration (1)
  manipulacja polityczna (1)
  manipulation (1)
  manor houses (1)
  marketing (1)
  marność (1)
  martyrdom of early christians (1)
  meaning (1)
  meaning of the word (1)
  means of euphony (1)
  media (1)
  media conversation (1)
  media dialog (1)
  medialny polilog (1)
  memoires (1)
  mental & emotional predicates (1)
  metaphorical transfers (1)
  mglistość tekstu (1)
  miasto (1)
  middle class (1)
  mieszczaństwo (1)
  mindset (1)
  miłość (1)
  modern Polish (1)
  motif (1)
  motyw (1)
  mowa (1)
  mowa szybka (1)
  męczeństwo pierwszych chrześcijan (1)
  nagłówki (1)
  nagłówki prasowe (1)
  names of alcohol traders (1)
  narration (1)
  narrative forms of poetic expression (1)
  natura (1)
  nature (1)
  nazwa własna (1)
  nazwy miejsc (1)
  nazwy osób sprzedających alkohol (1)
  nazwy własne (1)
  neologizmy (1)
  New Testament (1)
  nobility (1)
  nominacja (1)
  norma językowa (1)
  notary (1)
  notion of a sovereign and notion of vassal (1)
  Nowy Testament (1)
  numeral (1)
  objectives (1)
  obyczaje komunikacyjne (1)
  odmiana kancelaryjna stylu urzędowego (1)
  official text (1)
  Onet.pl (1)
  onomastyka literacka (1)
  opis (1)
  opowiadanie (1)
  oscillographic analysis (1)
  osiemnastowieczna polszczyzna (1)
  paralelizm estetyczno-etyczny (1)
  past (1)
  pedagogical book (1)
  periodization of the history of Polish language (1)
  periodyzacja dziejów języka polskiego (1)
  Persuasion (1)
  persuasion (1)
  phonetic reduction (1)
  phonetics (1)
  phrase (1)
  phrasematics (1)
  phraseme (1)
  piłka nożna (1)
  poetry (1)
  poezja (1)
  pojęcie suwerena i wasala (1)
  Polish Eastern borderland (1)
  Polish historical novel (1)
  Polish language abroad (1)
  Polish language in the 18th century (1)
  polish lexicography 16th–19th centuries (1)
  polish mansion (1)
  Polish migration in Ireland (1)
  Polish migration in UK (1)
  Polish, stylistics (1)
  Polish-Latin language contacts (1)
  Polish-Lithuanian language contacts (1)
  political language (1)
  political manipulation (1)
  Polonia (1)
  polska emigracja w Irlandii (1)
  polska emigracja w Wielkiej Brytanii (1)
  polska powieść historyczna (1)
  polszczyzna (1)
  polszczyzna historyczna (1)
  polszczyzna konsumpcyjna (1)
  polszczyzna współczesna (1)
  polszczyzna XIX wieku (1)
  poradnik pedagogiczny (1)
  porządek alfabetyczny (1)
  powieść Wiry (1)
  pragmatics (1)
  pragmatyka (1)
  press headlines (1)
  prezenterzy radia BBC (1)
  private correspondence (1)
  profil semantyczny (1)
  profile współczesnej kobiety (1)
  proper names (1)
  proper nouns (1)
  protokoły cechowe (1)
  proverb (1)
  przekaz metaforyczny (1)
  przekład (1)
  przepis kulinarny (1)
  przestrzeń (1)
  przeszłość (1)
  przymiotniki temporalne (1)
  przysłowie (1)
  Psalmy Króla Dawida (1)
  Psałterz Dawidów (1)
  public communication (1)
  pupils jargon (1)
  quantification (1)
  realism (1)
  realizm (1)
  realizm językowy (1)
  Received Pronunciation (1)
  recenzja (1)
  recipe (1)
  redukcja fonetyczna (1)
  regionalism (1)
  regionalizm (1)
  reguły wywierania wpływu (1)
  religia (1)
  religion (1)
  religious language (1)
  repetition (1)
  retoryka (1)
  review (1)
  rhyme (1)
  rozmowa medialna (1)
  rozmowa potoczna (1)
  rozważanie (1)
  rules of exerting influence (1)
  rym (1)
  równość (1)
  semantic and syntactic analyses (1)
  semantic evolution (1)
  Sienkiewicz (1)
  Simon Budny (1)
  sixteenth century (1)
  składniowe środki stylistyczne (1)
  składniowe środki stylistyczne w dowcipie (1)
  slang words and phrases (1)
  Slavic languages (1)
  spatial presentation (1)
  spectrographic analysis (1)
  speech (1)
  sport discourse (1)
  sport in media (1)
  sport w mediach (1)
  społeczność polska (1)
  standardized language (1)
  Stanisław Grudziński (1)
  state of research on the influence of Latin to Polish language (1)
  stereotyp (1)
  stereotypes (1)
  stereotyping (1)
  stereotypy (1)
  strategie dyskursu (1)
  strategie językowe (1)
  styl (1)
  styl prozy polskiej XIX wieku (1)
  styl psałterzowy (1)
  style (1)
  style in Polish prose in 19th century (1)
  suffering (1)
  synonimia (1)
  syntactical stylistic devices (1)
  syntactical stylistic devices in jokes (1)
  szczegół (1)
  szczepienia (1)
  szlachta (1)
  Szymon Budny (1)
  słownictwo codzienne (1)
  słownik (1)
  technical gibberish (bełkot techniczny (1)
  teksty wspomnieniowe (1)
  temporal adjectives (1)
  terminological lexis (1)
  text analysis (1)
  text fog index (1)
  text pattern (1)
  text structure (1)
  text studies (1)
  the 16th century (1)
  the history of Polish language (1)
  The Knights of the Cross by H. Sienkiewicz (1)
  the names of places where the alcohol was consumed (1)
  the Psalter style (1)
  toponim (1)
  tributary quote (1)
  Trilogy (1)
  Trylogia (1)
  twentieth century (1)
  Twitter (1)
  tytulatura (1)
  tytułowanie (1)
  vaccinations (1)
  valuation (1)
  value (1)
  value of life (1)
  vanity (1)
  verbal connections with the word time (1)
  war (1)
  warsztat leksykografa (1)
  wartość (1)
  wartość życia (1)
  wojna (1)
  wołacz (1)
  wulgaryzm (1)
  wykluczenie (1)
  wymowa łacińska (1)
  wynaradawianie (1)
  wypowiedź emocjonalna (1)
  wyrażanie uczuć (1)
  wywiad (1)
  wzorzec gatunkowy (1)
  wzorzec tekstowy (1)
  XVI wiek (1)
  XX wiek (1)
  zabawy językowe (1)
  zapożyczenie (1)
  znaczenia wyrazu (1)
  środki graficzne (1)
  środki stylistyczno-składniowe (1)
  środki wartościujące (1)
  Świdrygiełło (1)
  Żydzi (1)