Show simple item record

dc.contributor.authorBiałek, Jacek
dc.date.accessioned2015-03-10T14:08:20Z
dc.date.available2015-03-10T14:08:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7210
dc.description.abstractCelem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia się do kondycji całej grupy funduszy. W świetle polskiego ustawodawstwa bardzo istotna jest bowiem relacja wyników funduszu w stosunku do przeciętnych rezultatów całej grupy. Zgodnie z ustawą, prezentowana miara rozważać będzie również Зб-o miesięczny interwał czasowy, przy czym za najbardziej istotny traktować będzie miniony rok. Konstrukcja miary oparta jest na propozycji autora indeksu dynamiki cen.pl_PL
dc.description.abstractThe aim o f this paper is to propose a new measure of pension funds’ effectiveness. The presented measure is an alternative to the classical rate of return, but the additional assumption takes into consideration the results of whole group of funds. In the light of the Polish law the relation between the financial results of the fund and the results of the group is very important. The Polish legislations also requires the presented measure to take into account the interval of 36 months, but the last 12 months are considered to be the most significant period. The construction of the measure is based on the author’s proposition of the price index (in this case - the index of values of units).pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228
dc.subjectprice indexespl_PL
dc.subjectAttraction of Dynamics of Fundspl_PL
dc.subjectopen Pension Fundspl_PL
dc.titleThe Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectivenesspl_PL
dc.title.alternativePropozycja miary efektywności funduszy emerytalnychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number331-339pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationChair of Statistical Methods, University of Łódźpl_PL
dc.referencesBiałek J. (2005), Jak mierzyć rentowność grupy funduszy emerytalnych? Model stochastyczny,[w:] Modelowanie Preferencji a Ryzyko’05, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Tadeusza Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
dc.referencesBiałek J. (2006), The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 192, s. 155-172.
dc.referencesDiewert E. (1976), Exact and superlative index numbers, Journal of Econometrics 4.
dc.referencesDumagan (2002), Comparing the superlative Törnqvist and Fisher ideal indexes, Economic Letters 76, p. 251-258.
dc.referencesGajek L., Kałuszka M. (2000), On the average return rate for a group of investment funds, Acta Universitas Lodziensis. Folia Oeconomica 152, s. 161-171.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record