Show simple item record

dc.contributor.authorStachura, Michał
dc.date.accessioned2015-03-10T12:16:50Z
dc.date.available2015-03-10T12:16:50Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7180
dc.description.abstractThe paper treats of an issue that is interrelated to the prediction inseparably. Namely if one models an economic variable with the aid of a stochastic process one should realize to "hat extent the past behaviour of the process would remain the same in the future. Thereby tie notions of the self-similarity and of the long-run dependence may be used to solve this problem. And the accuracy of the prediction can be confirmed or impaired this way. An attempt of the Hurst exponent estimation with the use of wavelet analysis tools is contained in the article. Five empirical indexes are considered and for all of them the estimation yields the hypothesis of short memory. Therefore even if the prediction is necessary and desirable one should be very sceptical and careful when forecasting the deliberated data.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł porusza zagadnienia nierozerwalnie związane z prognozowaniem. Mianowicie przy modelowaniu zmiennych ekonomicznych za pomocą procesów stochastycznych należy zastanowić się, na ile przeszłe zachowania procesu będą aktualne w przyszłości. W tym celu bywają stosowane pojęcia samopodobicństwa oraz długoterminowej zależności, które mogą potwierdzić bądź podważyć zasadność predykcji. W opracowaniu przeprowadzono próbę estymacji wykładników Hursta dla pięciu szeregów empirycznych przy wykorzystaniu narzędzi analizy Talkowej. Na tej podstawie postawiono roboczą hipotezę, iż badane szeregi charakteryzują się krótką pamięcią. I mimo iż można i powinno się podejmować próby prognozowania rozważonych szeregów, to jednak postawiona hipoteza stawia pod znakiem zapytania jakość i adekwatność tych prób.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectsamopodobieństwo, długa i krótka pamięć, wykładnik/współczynnik Hursta, Talka, współczynniki Talkowepl_PL
dc.subjectsamopodobieństwopl_PL
dc.subjectdługa i krótka pamięćpl_PL
dc.subjectwykładnik/współczynnik Hurstapl_PL
dc.subjectTalkapl_PL
dc.subjectwspółczynniki Talkowepl_PL
dc.titleMetody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowychpl_PL
dc.title.alternativeWavelet Methods for Detecting Long-Run Dependence of Stock Indexes and Exchange Ratespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[123]-133pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Świętokrzyska, Instytut Matematykipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record