Show simple item record

dc.contributor.authorMiller-Klejsa, Anna
dc.date.accessioned2021-10-28T10:34:35Z
dc.date.available2021-10-28T10:34:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMiller-Klejsa A., Dekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym, FILMO!ZNAWCY, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2016, DOI: 10.18778/8088-030-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-030-6
dc.identifier.isbn978-83-65501-00-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39640
dc.descriptionFilmy o tematyce historycznej uruchamiają specyficzny tryb analizy, którą można by nazwać „analizą faktograficzną”. Polega ona na weryfikacji danych zawartych w tekście filmu w celu sprawdzenia wiarygodności komunikatu. Mimo wszystko film nigdy nie stanie się dokładną repliką tego co się zdarzyło. Przekonanie to wyraża się w prowokacyjnym paradoksie: „Na ekranie historia musi być fikcyjna po to, by była prawdziwa”. Włochy w latach 70. były areną wielu aktów terroru, najczęściej motywowanych lewacką ideologią. Już wtedy kino stało się portrecistą i komentatorem tych wydarzeń, niekiedy krytycznie oceniającym reakcje władz. W niniejszej książce autorka opisuje i analizuje ten wycinek niedawnej historii włoskiego filmu. Oprócz teoretycznych rozważań na temat kina politycznego oraz obszernych omówień fabuł o „dekadzie ołowiu”, książka zawiera dwa rozdziały analityczne, dotyczące śmierci anarchisty Giuseppe Pinellego oraz zabójstwa Alda Moro – lidera chadecji i byłego premiera Włoch. Autorka widzi kino przede wszystkim w perspektywie historycznej i kulturowej, pamiętając, że opisywane wydarzenia miały duże znaczenie dla włoskiej tożsamości i pamięci zbiorowej. „Dekada ołowiu…” jest w związku z tym publikacją nie tylko o kinie Włoch, ale i o ich kulturze i historii.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS2/02768.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviTpl_PL
dc.relation.ispartofseriesFILMO!ZNAWCY;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject„anni di piombo”pl_PL
dc.subjectAldo Moropl_PL
dc.subjectWłochypl_PL
dc.subjectzabójstwa politycznepl_PL
dc.subjectfilmpl_PL
dc.subject"dekada ołowiu"pl_PL
dc.subjectlata 70. XX wiekupl_PL
dc.subjectsprawa Pinellegopl_PL
dc.titleDekada ołowiu na ekranie. Polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnympl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holderCopyright by Anna Miller-Klejsa, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number221pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Italianistyki, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-031-3
dc.referencesAldo Moro. Ultimi scritti, red. Eugenio Tassini, Monferrato 2003pl_PL
dc.referencesAllen Beverly, Terrorism Tales: Gender and the Fictions of Italian National Identity, “Italica” 1992, vol. 69, no 2pl_PL
dc.referencesAllen Beverly, They’re Not Children Anymore: The Novelization of Italians and Terrorism, [w:] Revisioning Italy: National Identity and Global Culture, eds. Beverly Allen, Paolo Russo, Mineapolis 1997pl_PL
dc.referencesApello di intelettualli: C’è un piano eversivo, „La Repubblica”, 27–28.11.1977pl_PL
dc.referencesAugias Corrado, Ma chi è il direttore d’Orchestra? „La Republlica”, 20.10.1978pl_PL
dc.referencesBarilla Francesco, Fenoglio Matteo, Piazza Fontana, Padova 2010pl_PL
dc.referencesBehan Tom, Allende, Berlinguer, Pinochet and Dario Fo, [w:] Speaking out and Silencing: Culture, Society and Politics in Italy in the 1970, ed. Anna Cento Bull, Giorgio Adalgisa, Oxford 2006pl_PL
dc.referencesBerezowski Łukasz, Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja?, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesBernardo Bertolucci Discussing “Tragedy of a Ridiculous Man”, „Films and Filming” 1982, no 328pl_PL
dc.referencesBernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, oprac. Tadeusz Miczka, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesBettetini Gianfranco, La conversazione audiovisiva. Problemi dell’enunciazione filmica e televisiva, Milano 1984pl_PL
dc.referencesBisoni Claudio, Gli anni affolati, Roma 2009pl_PL
dc.referencesBizzarro Salvator, Dancing with Corpses: Murder, Politics and Power In “Illustrous Corpses”, [w:] Poet of Civic Courage, ed. Carlo Testa, Wiltshire 1996pl_PL
dc.referencesBoatti Giorgio, Piazza Fontana. 12 dicembre 1969: il giorno dell’innocenza perduta, Milano 1999pl_PL
dc.referencesBocheński Jacek, Krwawe specjały włoskie, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesBolzoni Francesco, I film di Francesco Rosi, Roma 1986pl_PL
dc.referencesBondanella Peter, Italian Cinema: From Neorealism to the Present, New York 2004pl_PL
dc.referencesBorucki Piotr, Czerwone Brygady – czarna rzeczywistość Włoch, Warszawa 1980pl_PL
dc.referencesBraghetti Anna, Tavella Paola, Il prigoniero, Milan 2003pl_PL
dc.referencesBrunetta Gian Piero, Il cinema come storia, [w:] La storia al Cinema. Ricostruzione del passato/interpretazione del presente, red. Gianfranco Gori, Roma 1994pl_PL
dc.referencesBrunetta Gian Piero, Il cinema italiano contemporaneo da La dolce vita a centochiodi, Bari 2007pl_PL
dc.referencesCalabresi Mario, Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo, Milano 2007pl_PL
dc.referencesCasanova Alessandro, Scritii e immaginati. I film mai realizzati di Federico Fellini, Rimini 2005pl_PL
dc.referencesCederna Camilla, Pinelli. Una finestra sulle strage, Milano 2009pl_PL
dc.referencesChiesi Roberto, Pasolini: la „trilogia della vita” e il film della morte, [w:] Storia del cinema italiano, red. Flavio De Bernardis, (t. 1970–1976), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesCollin Richard, The De Lorenzo Gambit: the Italian Coup Manqué, Beverly Hills–London 1976pl_PL
dc.referencesCrainz Guido, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma 1996pl_PL
dc.referencesCucchiarelli Paolo, Il segreto di Piazza Fontana, Firenze 2012pl_PL
dc.referencesCurcio Renato, Scialoja Mario, A viso aperto: Vita e memoire del fondatore delle BR, Milano 1993pl_PL
dc.referencesCurti Roberto, Italia odia. Il cinema poliziesco italiano, Torino 2006pl_PL
dc.referencesCzaja Jan, Terroryzm polityczny we Włoszech, [w:] Terroryzm polityczny, red. Jerzy Muszyński, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesD’Alema non frena sull’indulto, „Il Messaggero”, 25.05.1999pl_PL
dc.referencesD’Attilio Robert, Sacco e Vanzetti: fatti finzione, cinema, „Bollettino” 1993, nr 2pl_PL
dc.referencesDalle Vacche Angela, The Body in the Mirror: Shapes of history in Italian Cinema, Princeton 1992pl_PL
dc.referencesDemby Łucja, Poza rzeczywistością. Spór o wrażenie realności w historii francuskiej myśli filmowej, Kraków 2002pl_PL
dc.referencesDi Marino Bruno, Oltre l’underground. Il cinema di ricerca, il videotape e l’animazione d’autore, [w:] Storia del cinema italiano, red. Flavio De Bernardis, (t. 1970–1976), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesDzisiejsze 15-dwudziestolatki są straszne... Wywiad z Pier Paolo Pasolinim, tłum. W. Bońkowski, „Lewą Nogą” 2000, nr 12pl_PL
dc.referencesEco Umberto, Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesBruschini Antonio, Tentori Antonio, Guida al Cinema poliziesco italiano: „Italia a mano armata”, Roma 2011pl_PL
dc.referencesEco Umberto, Ugodzić państwo w samo serce, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa, [w:] idem, Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesElio Petri, red. Jean Gili, Nice 1974pl_PL
dc.referencesEuropean Film Noir, ed. Andrew Spicer, Manchester 2007pl_PL
dc.referencesEx-terroristi dovete stare ziti, „La stampa”, 25.10.1995pl_PL
dc.referencesFaldini Franca, Fofi Goffredo, Il cinema italiano d’oggi 1970–1984 raccontato dai suoi protagonisti, Milano 1984pl_PL
dc.referencesFear Without Frontiers: Horror Cinema Across the Globe, ed. Steven J. Schneider, London 2003pl_PL
dc.referencesFerro Marc, Historycy i kino, „Kino” 1989, nr 10pl_PL
dc.referencesFerro Marc, Kino i historia, tłum. T. Falkowski, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesFilm i historia, red. Iwona Kurz, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesFinetti Ugo, Ogro, „Cinema Nuovo” 1980, nr 264pl_PL
dc.referencesFittante Aldo, La seconda volta, „Segnocinema” 1996, nr 16/77pl_PL
dc.referencesFiuk Ewa, Od „Niemiec jesienią” do „Niemiec 09”. Historia Frakcji Czerwonej Armii i jej filmowe multiplikacje, „Kwartalnik Filmowy” 2010, nr 69pl_PL
dc.referencesFlamini Gianni, Il partito del golpe, vol. I, Ferrara 1981pl_PL
dc.referencesFo Dario, Morte accidentale di un anarchico, Torino 2004pl_PL
dc.referencesFo Dario, Pum, Pum: Chi è? La polizia!, Verona 1972pl_PL
dc.referencesFofi Goffredo, Il cinema italiano: servi e padroni, Milano 1971pl_PL
dc.referencesFofi Goffredo, Capire con il cinema. 200 film prima e dopo il ’68, Milano 1977pl_PL
dc.referencesFoot John, Contested Memories: Milan and Piazza Fontana, [w:] Imagining Terrorism. The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy 1969–2009, eds. Pierpaolo Antonello i Alan O’Leary, Leeds 2009pl_PL
dc.referencesFranceschini Alberto, Mara, Renato e io. Storia dei fondatori delle BR, Milano 1988pl_PL
dc.referencesFrancesco Rosi Talking About Three Brothers, “Films and Filming” 1981, no 235pl_PL
dc.referencesFrayling Christopher, Spaghetti Westerns: Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, London 1981pl_PL
dc.referencesGalli Giorgio, La destra in Italia, Milano 1983pl_PL
dc.referencesGarbicz Adam, Kino wehikuł magiczny. Podróż czwarta 1967–1973, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesGarlicki Andrzej, Film wobec świadomości historycznej, „Kino” 1975, nr 10pl_PL
dc.referencesGiacovazzo Giuseppe, Moro 25 anni dopo: misteri, Bari 2003pl_PL
dc.referencesGian Maria Volonté. L’immagine e la memoria, red. Valeria Mannelli, Ancona 2005pl_PL
dc.referencesGinsborg Paul, A History of Contemporary Italy: Society and Politics, 1943–1980, Harmondsworth 1990pl_PL
dc.referencesGinsborg Paul, Italy and Its Discontents: Family, Civil Society, State 1980–2001, London 2001pl_PL
dc.referencesGinsborg Paul, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Torino 1990pl_PL
dc.referencesGiovanni Moro, Anni settanta, Torino 2007pl_PL
dc.referencesGiżycki Marcin, Spaghetti i polityka, „Kwartalnik Filmowy” 2005, nr 39pl_PL
dc.referencesGlynn Ruth, Through the Lens of Trauma: The Figure of the Female Terrorist in “Il prigoniero” and “Buongiorno, notte”, [w:] Imagining Terrorism. The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy 1969–2009, ed. Pierpaolo Antonello i Alan O’Leary, Leeds 2009pl_PL
dc.referencesGramsci Antonio, Listy z więzenia, tłum. M. Brahmer, Warszawa 1950pl_PL
dc.referencesGuastella Antonio, Italia ultimo atto. Guida al cinema politico civile dalle origini a Buongiorno, notte, „Nocturno Dossier” 2003, nr 15pl_PL
dc.referencesHelman Alicja, Urok zmierzchu. Filmy Luchina Viscontiego, Gdańsk 2001pl_PL
dc.referencesHendrykowski Marek, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000pl_PL
dc.referencesHistoria powszechna, red. Luca Serafini, Novara–Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesIgnazi Piero, Il polo escluso. Profilo storico del Movimento Sociale Italiano, Bologna 1989pl_PL
dc.referencesIl cinema di Bertolucci, red. Antonio Marali, Cesena 1991pl_PL
dc.referencesIl libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano, red. Marc Lazar i Marie-Anne Matard-Bonucci, Milano 2010pl_PL
dc.referencesImagining Terrorism: The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy, 1969–2009, eds. Pierpaolo Antonello, Alan O’Leary, Leeds 2009pl_PL
dc.referencesIrvine Lindsey, On mean street, „The Guardian”, 15.11.2006pl_PL
dc.referencesJanicki Janusz, Lewacy. Historia i współczesność ekstremistycznej lewicy, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesJean Luc-Godard. Interviews, ed. David Sterritt, Jackson 2001pl_PL
dc.referencesJones Tobias, The Dark Heart of Italy: Travels Through Time and Space Across Italy, London 2003pl_PL
dc.referencesKatz Robert, I giorni d’Ira, Roma 1982pl_PL
dc.referencesKisielewska Alicja, Polskie tele-sagi, mitologie rodzinności, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesKlejsa Konrad, Filmowe oblicza kontestacji, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesKolker Robert Palmer, Bernardo Bertolucci, New York 1985pl_PL
dc.referencesKornatowska Maria, Elio Petri – od egzystencjalizmu do kina politycznego, „Kino” 1972, nr 10pl_PL
dc.referencesKornatowska Maria, Fellini, Warszawa 1989pl_PL
dc.referencesKorycka Jadwiga, Badania audytorium filmowego we Włoszech, „Kino” 1978, nr 7pl_PL
dc.referencesKoven Mikel, La Dolce Morte: Vernacular Cinema and the Italian Giallo Film, Oxford 2006pl_PL
dc.referencesLa storia al Cinema. Ricostruzione del passato/interpretazione del presente, red. Gianfranco Gori, Roma 1994pl_PL
dc.referencesLanaro Silvio, Storia dell’Italia repubblicana: dalla fine della guerra agli anni novanta, Venezia 1992pl_PL
dc.referencesLe forme della ribellione. Il cinema di Marco Bellocchio, red. Luisa Ceretto, Giancarlo Zappoli, Torino 2004pl_PL
dc.referencesLenci Sergio, Colpo alla nuca, Roma 1988pl_PL
dc.referencesLombardi Giancarlo, Screening Terror: Political Terrorism in Italian Cinema, [w:] Imagining Terrorism. The Rhetoric and Representation of Politcal Violence in Italy, 1969–2009, eds. Pierpaolo Antonello i Alan O’Leary, Leeds 2009pl_PL
dc.referencesLuzzatto Sergio, La crisi dell’ antifascismo, Torino 2004pl_PL
dc.referencesMammarella Giuseppe, L’Italia contemporanea, Bologna 1990pl_PL
dc.referencesMarco Bellocchio. Il cinema e i film, red. Adriano Aprà, Venezia 2005pl_PL
dc.referencesMarconi Gabriele, Io non scordo, Roma 2004pl_PL
dc.referencesMarcus Millicent, Beyond Cinema Politico: Family as Political Allegory in “Three Brothers”, [w:] Poet of Civic Courage: The Films of Francesco Rosi, ed. Carlo Testa, Throwbridge 1996pl_PL
dc.referencesMarszałek Rafał, Film i historia (II), „Kino” 1981, nr 2pl_PL
dc.referencesMazierska Ewa, Viva la famiglia! Jednostka, rodzina i kryzys męskości, „Film na Świecie” 2005, nr 405pl_PL
dc.referencesMedia audiowizualne w warsztacie historyka, red. Dorota Skotarczak, Poznań 2008pl_PL
dc.referencesMellen Joan, Cinema Is Not for an Elite, but for the Masses: An Interview with Elio Petri, “Cinéaste” 1973, no 1pl_PL
dc.referencesMicciché Lino, Film i historia, „Kino” 1981, nr 7pl_PL
dc.referencesMicciché Lino, Il cinema degli anni ’60., Venezia 1975pl_PL
dc.referencesMicciché Lino, Il cinema italiano degli anni 70., Venezia 1980pl_PL
dc.referencesMicciché Lino, Kino włoskie – w oczekiwaniu na Godota, tłum. W. Wertenstein, „Kino” 1976, nr 2pl_PL
dc.referencesMichalczyk John, The Italian political filmmakers, Rutherford 1986pl_PL
dc.referencesMichałek Bolesław, Kino naszych czasów, Warszawa 1972pl_PL
dc.referencesMichałek Bolesław, Filmy, które widzieliśmy: erotyzm i śmierć, „Kino” 1976, nr 3pl_PL
dc.referencesMichałek Bolesław, Kino protestu i jego odmiany, „Film” 1970, nr 21pl_PL
dc.referencesMiczka Tadeusz, 10 000 km od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat 50. XX wieku, Kraków 1992pl_PL
dc.referencesMiczka Tadeusz, Kino włoskie, Gdańsk 2009pl_PL
dc.referencesMiczka Tadeusz, W Cinecittà i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Kraków 1993pl_PL
dc.referencesMiller Anna, Giallo-politico: śledztwo w sprawie gatunku poza wszelkim podejrzeniem, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31pl_PL
dc.referencesMiller Anna, Marco Bellocchio. Między buntem a ukojeniem, [w:] Autorzy kina europejskiego V, red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Kraków 2009pl_PL
dc.referencesMiller Anna, Marco Ferreri: kultura w stanie rozkładu, [w:] Autorzy kina europejskiego VI, red. Alicja Helman, Andrzej Pitrus, Kraków 2011pl_PL
dc.referencesMiller Anna, Strategia pająka Bernarda Bertolucciego: narracja pamięci, [w:] Od Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, red. Alicja Helman, Kamila Żyto, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesMiller-Klejsa Anna, Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu: filmowa hagiografia w trzech odsłonach, [w:] Od Boccaccia do Tabucchiego. Adaptacje literatury włoskiej, red. Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesMiller-Klejsa Anna, Resistenza we włoskim filmie fabularnym, Łódź 2013pl_PL
dc.referencesMinkner Kamil, O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesMinuz Andrea, Cronaca di una stagione annunciata. Note sul cinema politico di Elio Petri, [w:] Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Rubettino 2007pl_PL
dc.referencesMinuz Andrea, Viaggio al Termine dell’Italia. Fellini politico, Rubbettino 2012pl_PL
dc.referencesMiti e storia dell’Italia unita, red. Giovanni Sabbatucci et al., Bologna 1999pl_PL
dc.referencesMoje filmy są rodzajem requiem, „Film na Świecie” 1977, nr 3–4pl_PL
dc.referencesMondadori Sebastiano, La commedia umana. Conversazioni con Mario Monicelli, Milano 2005pl_PL
dc.referencesMorandini Morando, Macché Rebus, è solo un film di Fellini, „Corriere della Sera”, 25.02.1979pl_PL
dc.referencesMoretti Mario, Brigate Rosse. Una storia italiana, Milano 2007pl_PL
dc.referencesMoro Agnese, Un uomo così, Milano 2003pl_PL
dc.referencesMoro Alfredo, Storia di un delitto annunciato. Le ombre di caso Moro, Roma 1998pl_PL
dc.referencesMortimer Douglas, Possibilmente freddi. Come l’Italia esporta cultura (1964–1980), Roma 2006pl_PL
dc.referencesMorucci Valerio, A guerra finita: sei racconti, Roma 1994pl_PL
dc.referencesMoss David, Memoralization without Memory: The Case of Aldo Moro, [w:] Imagining Terrorism: The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy, 1969–2009, eds. Pierpaolo Antonello, Alan O’Leary, Leeds 2009pl_PL
dc.referencesMurray Scott, Year of the gun, “Cinema Papers” 1992, no 90pl_PL
dc.referencesNatalini Fabrizio, Diavolo in corpo, [w:] Marco Bellocchio. Il cinema e i film, red. Adriano Aprà, Venezia 2005pl_PL
dc.referencesNatta Enzo, Ogro, „Rivista del cinematografo” 1979, nr 12/52pl_PL
dc.referencesNeedham Gary, Playing with Genre: Defining the Italian Giallo, [w:] Fear Without Frontiers: Horror Cinema Across the Globe, ed. Steven J. Schneider, London 2003pl_PL
dc.referencesNewman Kim, Year of the Gun, „Empire” 1992, no 32pl_PL
dc.referencesNocera Gino, Gli anni di piombo al cinema, [w:] Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano, red. Marc Lazar i Marie-Anne Matard-Bonucci, Milano 2010pl_PL
dc.referencesO’Leary Alan, Tragedia all’italiana. Cinema e terrorismo tra Moro e Memoria, Tissi 2007pl_PL
dc.referencesO’Rave Catherine, More more Moro: Music and montage in „Romanzo criminale”, “The Italianist” 2009, no 2pl_PL
dc.referencesOd Boccaccia do Tabucchiego. Adaptacje literatury włoskiej, red. Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesOd Cervantesa do Pereza-Reverte’a. Adaptacje literatury hiszpańskiej i iberoamerykańskiej, red. Alicja Helman, Kamila Żyto, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesOpere 1971–1983, red. Claude Ambroise, Milano 1989pl_PL
dc.referencesOrtoleva Peppino, Cinema politico e uso politico del cinema, [w:] Storia del cinema italiano, red. Flavio De Bernardis, (t. 1970–1976), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesOrtoleva Peppino, Impegno, riformismo, militanza, [w:] Storia del cinema italiano, red. Flavio De Bernardis, (t. 1970–1976), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, Co jest a co nie jest neożdanowszczyzną, tłum. I. Napiórkowska, [w:] idem, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, Kino niepopularne, tłum. M. Salwa, [w:] idem, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, Młodzi nieszczęśliwcy, tłum. A. Osmólska-Mętrak, [w:] Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, „Mowa” włosów, tłum. A. Osmólska-Mętrak, [w:] idem, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, Kino niepopularne, tłum. M. Salwa, [w:] idem, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, Pisma korsarskie, tłum. A. Osmólska-Metrak, [w:] idem, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini Pier Paolo, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, wybór i wstęp Mateusz Werner, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPasolini: L’Italia, una fossa di serpenti, intervista a cura di Gian Luigi Rondi, „Il Tempo”, 24.08.1975pl_PL
dc.referencesPasseron René, Encyklopedia surrealizmu, tłum. K. Janicka, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesPecori Francesco, Il metodo amerikano del cinema politico, „Filmcritica” 1973, nr 232pl_PL
dc.referencesPergolari Andrea, La fisionomia del terrorismo nero nel cinema poliziesco italiano degli anni 70, [w:] Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano, red. Marc Lazar i Marie-Anne Matard-Bonucci, Milano 2010pl_PL
dc.referencesPersonalizing Political Issues: An Interview with Francesco Rosi, „Cineaste” 1982, nr 12/2pl_PL
dc.referencesPesce Sara, Memoria e immaginario. La seconda guerra mondiale nel cinema italiano, Genova 2008pl_PL
dc.referencesPetraglia Sandro, Rulli Stefano, La meglio gioventù, Roma 2004pl_PL
dc.referencesPetronio Giuseppe, Il punto su: Il Romanzo Poliziesco, Bari 1985pl_PL
dc.referencesPezotta Alberto, Né classici né enfants prodiges: adulti, [w:] Storia del cinema italiano, red. Flavio De Bernardis, (t. 1970–1976), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesPezzini Isabella, Television and Terrorism in Italy: Sergio Zavoli’s “La notte della repubblica”, [w:] Imagining Terrorism: The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy 1969–2009, eds. Pierpaolo Antonello i Alan O’Leary, Leeds 2009pl_PL
dc.referencesPezzotta Alberto, Regia Damiano Damiani, Udine 2004pl_PL
dc.referencesPirro Ugo, Il cinema della nostra vita, Torino 2001pl_PL
dc.referencesPłażewski Jerzy, Historia filmu 1985–2005, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesPłażewski Jerzy, Nad mapą nowego kontynentu, „Kino” 1974, nr 99pl_PL
dc.referencesPoet of Civic Courage: The Films of Francesco Rosi, ed. Carlo Testa, Throwbridge 1996pl_PL
dc.referencesPosiwiały buntownik, „Przegląd” 2007, nr 15pl_PL
dc.referencesPratley Gerald, The Films of Frankenheimer: Forty Years in Film, Cranbury 1998pl_PL
dc.referencesPrawo nie jest Bogiem – mówi Damiano Damiani, tłum. A. Horoszczak, „Kultura Filmowa” 1973, nr 9pl_PL
dc.referencesPrzylipiak Mirosław, Narracja, [w:] Słownik pojęć filmowych, red. Alicja Helman, t. 5, Kraków 1993pl_PL
dc.referencesReich Wilhelm, The Mass Psychology of Fascism, New York 1970pl_PL
dc.referencesRevisioning Italy: National Identity and Global Culture, eds. Beverly Allen, Paolo Russo, Mineapolis 1997pl_PL
dc.referencesRomney Jonathan, Year of the Gun, “Sight and Sound” 1992, no 1/10pl_PL
dc.referencesRosenstone Robert A., Historia w obrazach/historia w słowach: rozważania nad możliwością przedstawienia historii na taśmie filmowej, tłum. Ł. Zaremba, [w:] Film i historia, red. Iwona Kurz, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesRosenstone Robert A., Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History, Cambridge 1995pl_PL
dc.referencesRossa Sabina, Guido Rossa, mio Padre, Milano 2006pl_PL
dc.referencesSabbatucci Giovanni, I misteri del caso Moro, [w:] Miti e storia dell’Italia unita, red. Giovanni Sabbatucci et al., Bologna 1999pl_PL
dc.referencesSarris Andrew, Politics and Cinema, New York 1978pl_PL
dc.referencesSatta Vladimiro, Odissea nel caso Moro. Viaggio controcorrente attraverso la documentazione della Commissione Stragi, Roma 2003pl_PL
dc.referencesSchifano Laurence, Luchino Visconti, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSciascia Leonardo, Kontekst. Parodia, tłum. T. Jekiel, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesSciascia Leonardo, L’affaire Moro, [w:] Opere 1971–1983, red. Claude Ambroise, Milano 1989pl_PL
dc.referencesSciascia Leonardo, Letteratura del giallo, „Letteratura” 1953, nr 3pl_PL
dc.referencesSegio Sergio, Miccia corta. Una storia di Prima Linea, Roma 2005pl_PL
dc.referencesSelva Gustavo, Marucci Eugenio, Aldo Moro: quei terribili 55 giorni, Rubbettino 2003pl_PL
dc.referencesSettantasette. La rivoluzione che viene, red. Sergio Bianchi, Lanfranco Caminiti, Roma 2004pl_PL
dc.referencesSilj Alessandro, Malpaese. Criminalità, corruzione e politica nell’Italia della prima Repubblica 1943–1994, Roma 1994pl_PL
dc.referencesSofri Adriano, La notte che Pinelli, Palermo 2009pl_PL
dc.referencesSommier Isabelle, La storia infinita: implicazioni e limiti delle interpretazioni degli anni di piombo, [w:] Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano, red. Marc Lazar, Marie-Anne Matard-Bonucci, Milano 2010pl_PL
dc.referencesSorlin Pierre, Klio na ekranie albo historyk w mroku, „Film na Świecie” 1980, nr 4pl_PL
dc.referencesSpeaking out and Silencing: Culture, Society and Politics in Italy in the 1970, eds. Anna Cento Bull, Giorgio Adalgisa, Oxford 2006pl_PL
dc.referencesStajano Corrado et al, Pinelli. La diciassettesima vittima, Pisa 2007pl_PL
dc.referencesStoria del cinema italiano, red. Flavio De Bernardis, (t. 1970–1976), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesStoria del cinema italiano, red. Vito Zagarrio, (t. 1977–1985), Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesStrane storie. Il cinema e i misteri d’Italia, ed. Christian Uva, Rubbettino 2011pl_PL
dc.referencesStrategia nonkonformisty według Bertolucciego, [w:] Bernardo Bertolucci w opinii krytyki zagranicznej, oprac. Tadeusz Miczka, Warszawa 1993pl_PL
dc.referencesTassone Aldo, Parla il cinema italiano, Milan 1979pl_PL
dc.referencesTermine Liborio, Maledetti vi amerò, „Cinema Nuovo” 1980, nr 29/268pl_PL
dc.referencesTerrorismo il sucesso da star „La Repubblica”, 2.11.1996pl_PL
dc.referencesTerroristi e narcisti, „Panorama”, 23.11.1995pl_PL
dc.referencesTerroryzm polityczny, red. Jerzy Muszyński, Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesTestori Giovanni, Un insubordinazione di natura metafisica,”Il Tempo”, 14. 01.1979pl_PL
dc.referencesThe Oxford History of World Cinema, ed. Geoffrey Nowell-Smith, Oxford 1997pl_PL
dc.referencesTranfaglia Nicola, Republikańskie Włochy, [w:] Historia powszechna, red. Luca Serafini, t. 19, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesTrzy rozmowy z Dino Risim, „Film na Świecie” 1981, nr 1pl_PL
dc.referencesUmarli rządzą Włochami (wywiad z Marco Bellocchiem), „Dziennik. Gazeta Prawna”, 30.07.2010pl_PL
dc.referencesUmberto Lenzi, red. Manlio Gomarasca, Milano 1999pl_PL
dc.referencesUva Christian, Picchi Mario, Destra e Sinistra nel cinema italiano, Roma 2006pl_PL
dc.referencesUva Christian, Schermi di piombo. Il terrorismo nel cinema italiano, Rubbettino 2007pl_PL
dc.referencesValcarenghi Andrea, Underground: a pugno chiuso, Rimini 2007pl_PL
dc.referencesValentini Tiziana, de Cataldo Neuberger Luisella, Women and Terrorism, New York 1996pl_PL
dc.referencesVentura Francesco, Il cinema e il caso Moro, Roma 2008pl_PL
dc.referencesVerbitsky Horacio, L’isola del silenzio, Roma 2006pl_PL
dc.referencesWhite Hayden, Historiografia i historiofotia, tłum. Ł. Zaremba, [w:] Film i historia, red. Iwona Kurz, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesWitek Piotr, Kultura – film – historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005pl_PL
dc.referencesWojnicka Joanna, Świat umierający. O późnej twórczości Luchina Viscontiego, Kraków 2001pl_PL
dc.referencesWood Mary, Italian Cinema, Oxford 2005pl_PL
dc.referencesWood Mary, Italian Film Noir, [w:] European Film Noir, ed. Andrew Spicer, Manchester 2007pl_PL
dc.referencesZagarrio Vito, La televisione produttrice di cinema, [w:] Storia del cinema italiano, red. Flavio De Bernardinis, (t. 1970–1976) Venezia–Roma 2008pl_PL
dc.referencesZinni Fortunato, Piazza Fontana: nessuno è Stato, Bresso 2007pl_PL
dc.referencesBandyci w Mediolanie (Banditi a Milano, reż. Carlo Lizzani, 1968)pl_PL
dc.referencesChlew (Porcile, reż. Pier Paolo Pasolini, 1969)pl_PL
dc.referencesHipotezy na temat śmierci Giuseppe Pinellego (Ipotesi su morte di Giuseppe Pinelli, reż. Elio Petri, Nelo Risi, Gian Maria Volonté, 1970)pl_PL
dc.referencesList otwarty do redakcji dziennika wieczornego (Lettera aperta a un giornale della sera, reż. Francesco Maselli, 1970)pl_PL
dc.referencesLudzie przeciwko sobie (Uomini contro, reż. Francesco Rosi, 1970)pl_PL
dc.referencesMiłość i wściekłość (Amore e rabbia, reż. Carlo Lizzani, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci, 1969)pl_PL
dc.referencesSiedząc po jego prawicy (Seduta alla sua destra, Valerio Zurlini 1968)pl_PL
dc.referencesŚledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, reż. Elio Petri, 1970)pl_PL
dc.referencesWywrotowcy (Sovversivi, reż. Paolo i Vittorio Taviani, 1967)pl_PL
dc.referencesZamach stanu (Colpo di stato, reż. Luciano Salce, 1969)pl_PL
dc.referencesZwykły dzień przemocy (Un normale giorno di violenza, reż. Georgio Rizzini, 1969)pl_PL
dc.referencesByliśmy tacy zakochani (C’eravamo tanti amati, reż. Ettore Scola, 1974)pl_PL
dc.referencesChcemy pułkowników (Vogliamo i colonelli, reż. Mario Monicelli, 1973)pl_PL
dc.referencesCzarny Turyn (Torino nera, reż. Carlo Lizzani, 1972)pl_PL
dc.referencesDajcie sensację na pierwszą stronę (Sbatti il mostro in prima pagina, reż. Marco Bellocchio, 1972)pl_PL
dc.referencesKlasa robotnicza idzie do raju (La classe operaia va in paradiso, reż. Elio Petri, 1971)pl_PL
dc.referencesMajątek nie hańbi (La proprietà non è più un furto, reż. Elio Petri, 1973)pl_PL
dc.referencesMediolan drży: policja żąda sprawiedliwości (Milano trema: la polizia vuole giustizia, reż. Sergio Martino, 1973)pl_PL
dc.referencesMediolan, kaliber 9 (Milano calibro 9, reż. Fernando Di Leo, 1972)pl_PL
dc.referencesMediolan nienawidzi: policja nie może strzelać (Milano odia: la polizia non può sparare, reż. Umberto Lenzi, 1974)pl_PL
dc.referencesMiłość bywa zbrodnią (Delitto d’amore, reż. Luigi Comencini, 1974)pl_PL
dc.referencesNadużycie władzy (Abuso di potere, reż. Camillo Bazzoni, 1972)pl_PL
dc.referencesNiegrzeczny weekend (Mordi e fuggi, reż. Dino Risi, 1973)pl_PL
dc.referencesOskarżenie o zabójstwo studenta (Imputazione di omicidio per uno studente, reż. Mauro Bolognini, 1972)pl_PL
dc.referencesPolicja dziękuje (La polizia ringrazia, reż. Stefano Vanzina, 1972)pl_PL
dc.referencesPolicja ma związane ręce (Polizia ha le mani legate, reż. Luciano Ercoli, 1974)pl_PL
dc.referencesPolicja przygląda się (La polizia sta a guardare, reż. Roberto Infascelli, 1973)pl_PL
dc.referencesPolicja interweniuje: rozkaz by zabijać! (La polizia interviene: ordine di uccidere!, reż. Giuseppe Rosati, 1975)pl_PL
dc.referencesPolicja oskarża: tajne służby zabijają (La polizia accusa: il servizio segreto uccide, reż. Sergio Martino, 1975)pl_PL
dc.referencesPortret rodzinny we wnętrzu (Gruppo di famiglia in un interno, reż. Luchino Visconti, 1974)pl_PL
dc.referencesPostępowanie przyspieszone (Processo per direttissima, reż. Lucio De Caro, 1974)pl_PL
dc.referencesRozpalony Mediolan (Milano rovente, reż. Umberto Lenzi, 1973)pl_PL
dc.referencesRzym pełen przemocy (Roma violenta, reż. Franco Martinelli, 1975)pl_PL
dc.referencesSprawa Mattei (Il caso Mattei, reż. Francesco Rosi, 1972)pl_PL
dc.referencesTuryn pełen przemocy (Torino violenta, reż. Carlo Ausino, 1972)pl_PL
dc.referencesBoję się (Io ho paura, reż. Damiano Damiani, 1977)pl_PL
dc.referencesBrutalni policjanci (Poliziotti violenti, reż. Michele Massimo Tarantini, 1976)pl_PL
dc.referencesChłopcy z pełnego przemocy Rzymu (I ragazzi della Roma violenta, reż. Renato Savino, 1976)pl_PL
dc.referencesDrogi Michele (Caro Michele, reż. Mario Monicelli, 1976)pl_PL
dc.referencesDrogi Tato (Caro Papà, reż. Dino Risi, 1979)pl_PL
dc.referencesEcce bombo (reż. Nanni Moretti, 1978)pl_PL
dc.referencesKleinhoff Hotel (reż. Carlo Lizzani, 1977)pl_PL
dc.referencesKocham Cię, Berlinguer (Berlinguer, ti voglio bene, reż. Giuseppe Bertolucci, 1977)pl_PL
dc.referencesNowe potwory (Nuovi mostri, reż. Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, 1977)pl_PL
dc.referencesPróba orkiestry (Prova d’orchestra, reż. Federico Fellini, 1978)pl_PL
dc.referencesPrzeklęci, kochałem was (Maledetti vi amerò, reż. Marco Tulio Giordana, 1980)pl_PL
dc.referencesRzym, inne oblicze przemocy (Roma l’altra faccia della violenza, reż. Franco Martinelli, 1976)pl_PL
dc.referencesSan Babila: godzina 20 (San Babila ore 20 un delitto inutile, reż. Carlo Lizzani, 1976)pl_PL
dc.referencesSzacowni nieboszczycy (Cadaveri eccelenti, reż. Francesco Rosi, 1976)pl_PL
dc.referencesSzaleństwo małego człowieka (Un borghese piccolo piccolo, reż. Mario Monicelli, 1977)pl_PL
dc.referencesTodo modo (reż. Elio Petri, 1976)pl_PL
dc.referencesUzbrojony Rzym (Roma a mano armata, reż. Umberto Lenzi, 1976)pl_PL
dc.referencesWłochy, ostatni akt? (Italia, ultimo atto?, reż. Massimo Pirri, 1977)pl_PL
dc.referencesDiabeł wcielony (Diavolo in corpo, reż. Marco Bellocchio, 1986)pl_PL
dc.referencesIdźcie, ofiara spełniona (La messa è finita, reż. Nanni Moretti, 1985)pl_PL
dc.referencesKomórka zero (Nucleo zero, reż. Carlo Lizzani, 1984)pl_PL
dc.referencesKronika zapowiedzianej śmierci (Cronaca di una morte annunciata, reż. Francesco Rosi, 1987)pl_PL
dc.referencesPod wieczór (Verso sera, reż. Francesca Archibugi, 1990)pl_PL
dc.referencesSekrety, sekrety (Segreti, segreti, reż. Giuseppe Bertolucci, 1984)pl_PL
dc.referencesSprawa Moro (Il caso Moro, reż. Giuseppe Ferrara, 1986)pl_PL
dc.referencesRodzina (Familia, reż. Ettore Scola, 1986)pl_PL
dc.referencesTragedia śmiesznego człowieka (La tragedia di un uomo ridicolo, reż. Bernardo Bertolucci, 1981)pl_PL
dc.referencesTrzej bracia (Tre fratelli, reż. Francesco Rosi, 1981)pl_PL
dc.referencesUgodzić w serce (Colpire al cuore, reż. Gianni Amelio, 1981)pl_PL
dc.referencesUpadek zbuntowanych aniołów (Caduta degli angeli ribelli, reż. Marco Tulio Giordana, 1981)pl_PL
dc.referencesŻyjąc w zawieszeniu (Vite in sospeso, reż. Marco Tulio Giordana, 1988)pl_PL
dc.referencesDrugi raz (La seconda volta, reż. Mimmo Calopresti, 1996)pl_PL
dc.referencesMoje pokolenie (La mia generazione, reż. Wilma Labate, 1996)pl_PL
dc.referencesPrzymierze z Claudią (Le mani forti, reż. Franco Bernini, 1997)pl_PL
dc.referencesBoski (Divo, reż. Paolo Sorrentino, 2008)pl_PL
dc.referencesGuido, który wyzwał Czerwone Brygady (Guido che sfido le BR, reż. Giuseppe Ferrara, 2007)pl_PL
dc.referencesMój brat jest jedynakiem (Mio fratello è figlio unico, reż. Daniele Luchetti, 2005)pl_PL
dc.referencesNa pierwszej linii (Prima Linea, reż. Renato di Maria, 2009)pl_PL
dc.referencesNasze najlepsze lata (La meglio gioventù, reż. Marco Tulio Giordana, 2003)pl_PL
dc.referencesOpowieść kryminalna (Romanzo Criminale, reż. Michele Placido, 2005)pl_PL
dc.referencesPlac pięciu księżyców (Piazza delle cinque lune, reż. Renzo Martinelli, 2003)pl_PL
dc.referencesPracować w powolnym rytmie – Radio Alice 100.6 MHz (Lavorare con lentezza – Radio Alice 100.6 MHz, reż. Guido Chiesa, 2004)pl_PL
dc.referencesRzeź na Piazza Fontana (Strage di Piazza Fontana, reż. Marco Tulio Giordana, 2012)pl_PL
dc.referencesWitaj, nocy (Buongiorno, notte, reż. Marco Bellocchio, 2003)pl_PL
dc.contributor.authorEmailania.miller@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-030-6
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL
dc.disciplinesztuki filmowe i teatralnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe