Show simple item record

dc.contributor.authorRzepkowska, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-06-25T11:54:58Z
dc.date.available2018-06-25T11:54:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7901-093-6
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25187
dc.description.abstractSylvia Marie Likens was an American murder victim from Indiana. She was tortured to death by a housewife – Gertrude Baniszewski, Gertrude’s children, and other young people from their neighborhood in Indianapolis. Sylvia was the third child of carnival workers – Betty and Lester Likens. The Likens’ marriage was unstable and the family moved many times. Sylvia was often boarded out or forced to live with relatives while her parents were working. In the summer of 1965 16-year-old Sylvia and her a year younger sister Jenny, who was disabled from polio, were left in the care of the Baniszewski family three months before her death. The author of the article tells the story of Sylvia Likens and indicates different kinds of concealment practices which are essential elements of the crime. These social practices favored domestic violence against Sylvia. Therefore, they contributed largely to the extreme suffering, both physical and mental, and ultimately to the premature death of the girl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectSylvia Marie Likenspl_PL
dc.subject„historia Sylvii Likens”pl_PL
dc.subjectGertrude Baniszewskipl_PL
dc.subjectprzemilczenia w kulturzepl_PL
dc.titlePrzemilczenia w kulturze. Przyczynek do historii Sylvii Likenspl_PL
dc.title.alternativeConcealment Practices in Culture. A Few Remarks on the Story of Sylvia Likenspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number357-368pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.referencesE. Maciejewska-Mroczek, Po co antropologom zabawa? O zabawowych aspektach badań antropologiczno-kulturowych, „Lud” 2015, T. 99, s. 256.pl_PL
dc.referencesA. James, C. Jenks, A. Prout, Theorizing Childhood, Polity Press, London 1998.pl_PL
dc.referencesM. Jacyno, A. Szulżycka, Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesL. Chawla, V. Johnson, Not for Children only: Lessons Learnt from Young People’s Participation, „Participatory Learning and Action” 2004, nr 50, s. 65.pl_PL
dc.referencesP. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesM. Fiternicka-Gorzko, „Precypitacja”, doświadczenie ekstremalne, zwrotnica i zasób: choroba z perspektywy biograficznej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, T. 10, nr 1, s. 131.pl_PL
dc.referencesG. Szwat- Gybyłowa, Kilka uwag o przemilczeniu. Wprowadzenie, [w:] Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, pod red. J. Goszczyńskiej, G. Szwat-Gybyłowej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesS. Symotiuk, Filozofia i genius loci, Instytut Kultury, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesŚmieć w kulturze, pod red. K. Kulikowskiej, C. Obracht-Prondzyńskiego, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.pl_PL
dc.referencesP. Ricoeur, The Hermeneutics of Testimony, [w:] tegoż, Essays on Biblical Interpretation, tłum. D. Steward, Ch.E. Reagan, Fortress Press, Philadelphia, s. 119–153.pl_PL
dc.referencesA. Wierzbicka, Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, pod red. T. Dobrzyńskiej, E. Janus, Ossolineum, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesZ. Sokolewicz, Wojna, konflikt i kategorie antropologiczne, [w:] Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania, pod red. I. Kabzińskiej-Stawarz, S. Szynkiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesA. Rzepkowska, Sybiracy: wspólnota – pamięć – narracja. Studium antropologiczne, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, T. 48, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 2009, s. 72–76.pl_PL
dc.referencesE. Kübler-Ross, On Death and Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families, The Macmillan Company, New York 1969.pl_PL
dc.referencesM. Herbert, Supporting Bereaved and Dying Children and Their Parents, The Australian Council for Educational Research, Melbourne 1997.pl_PL
dc.referencesA.P. Wejland, Wspólnota świadectwa. Charyzmatyczne opowieści o uzdrowieniu, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, T. 43, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 2004, s. 65.pl_PL
dc.referencesJohna Deana, The Indiana Torture Slaying: Sylvia Likens’ Ordeal and Death, Borf Books, Brownsville 1999.pl_PL
dc.referencesW.J. Burszta, O formach komunikacji pośredniej w badaniach antropologicznych, [w:] Przemilczenia w relacjach…, s. 48–49.pl_PL
dc.referencesK. Handke, Milczenie w przestrzeni społecznej, [w:] Przemilczenia w relacjach…, s. 66–71pl_PL
dc.referencesZ. Sokolewicz, To, o czym nie mówi się prosto w oczy, [w:] Przemilczenia w relacjach, s. 79–80.pl_PL
dc.referencesKs. J. Tischner, Filozofia dramatu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record