Show simple item record

dc.contributor.authorPiątkowska, Krystyna
dc.date.accessioned2018-06-22T08:50:21Z
dc.date.available2018-06-22T08:50:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25161
dc.description.abstractThe author addresses the issue of the ethical aspects of research that are relevant to contemporary anthropological practice. They appear particularly in the study of “difficult problems”, which refer to the hard phenomenon (hidden, of people excluded and closed activities). The author refers to her own research experiences, talking about commitment to unfavorable changes for people affected by difficult situations (e.g. unemployment, poverty). Researcher knowledge came mainly from the experience from a dialogue with people, who cannot be treated objectively. She emphasize that anthropology should talk about such aspects with its own voice.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectbadania antropologicznepl_PL
dc.subjectetykapl_PL
dc.subjectstudium przypadkupl_PL
dc.subject„autorytet doświadczenia” badaczapl_PL
dc.titleO etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów”pl_PL
dc.title.alternativeEthical aspects in “difficult problems” researchpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number299-307pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7901-093-6
dc.referencesD. Pushor, Collaborative Research, [w:] The Sage encyclopedia of qualitative research methods, red. L.M. Given, Sage, London 2008.pl_PL
dc.referencesRefleksje na temat badań terenowych w Maroku, tł. K. Dudek i S. Sikora, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010.pl_PL
dc.referencesJ.P. Dumont, The Headman and I. The Headman and I: Ambiguity and Ambivalence in the Fieldworking Experience, University of Texas Press, Austin 1978.pl_PL
dc.referencesJ. Clifford, Introduction: Partial Truths, [w:] Writting Culture: the Poetics and Politics of Ethnography, red. J. Clifford, G. Marcus, University of California Press, Berkeley 1986.pl_PL
dc.referencesG. Marcus, M. Fisher, Anthropology as Cultural Critique: an Experimental Moment in the Human Sciences, University of Chicago Press, Chicago 1986.pl_PL
dc.referencesM. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więźnia, tł. T. Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesKultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. M. Brocki, R. Górny, W. Kuligowski, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.pl_PL
dc.referencesZaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Wydawnictwo Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.pl_PL
dc.referencesA. Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesE. Shils, The Academic Ethic, University of Chicago Press, Chicago 1984.pl_PL
dc.referencesD. Silverman, Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy tekstu i interakcji, tł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesK. Piątkowska, Kultura a ikonosfera. Etnologiczne studium wybranych przykładów ze wsi współczesnej, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XXXIII, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesT. Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesD. Piachaud, Problems in the Definition and Measurement of Poverty, „Journal Social Policy” 1987, vol. 16 (2), s. 161.pl_PL
dc.referencesR. Lister, Bieda, tł. A. Stanaszek, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesU. Flick, Jakość w badaniach jakościowych, tł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesM. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, tł. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesS. Kvale, Prowadzenie wywiadów, przeł. A. Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesN.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesM. Brocki, Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesN. Scheper-Hughes, The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant Anthropology, „Current Anthropology” 1995, t. 36, nr 3, s. 409–440.pl_PL
dc.referencesK. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, tł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesR. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, tł. J. Margański, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesK. Piątkowski, Mit – historia – pamięć. Kulturowe konteksty antropologii/etnologii, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesH. Putnam, Realism with a Human Face, Harvard University Press, Cambridge–London 1992.pl_PL
dc.referencesH. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tł. A. Globrer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJ. Kozielecki, Potrzeba hubrystycza a działanie transgresyjne, „Przegląd Psychologiczny” 1984, nr 2, s. 321–336.pl_PL
dc.referencesJ. Kozielecki, Zarys koncepcji transgresyjnej człowieka, „Studia Socjologiczne” 1985, nr 3–4, s. 109–128.pl_PL
dc.referencesS. Śląski, Zachowania transgresyjne – próba psychologicznego pomiaru, „Przegląd Psychologiczny” 2010, nr 4, s. 404.pl_PL
dc.referencesA. Lech, Etnografia historyczna w ujęciu Bohdana Baranowskiego (w 100. rocznicę urodzin Mistrza), „Zeszyty Wiejskie”, Z. XXI, 2015, s. 13.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record