Show simple item record

dc.contributor.authorWieruszewska, Maria
dc.date.accessioned2018-06-19T10:12:27Z
dc.date.available2018-06-19T10:12:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7901-093-6
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25136
dc.description.abstractThe subject of analysis are – various images, views, perceptions, meanings and interpretations of the countryside and towns in Europe. The terms, words and notions used in the description have a character of historical and spatial relations. The author compares the views of towns and countryside from the beginning of industrial era to nowadays. Examples quoted in the article and situations described by literature, also expressed in sociological, economical papers, as well as in popular opinions, have showed the changing statements in the matter. She draws the attention to the strong points of the village and the rural community. The statements in which towns (metropolitan areas) are considered the “natural” and the only direction for the social development are discussed in the paper.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectmiastopl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectvillagepl_PL
dc.subjecttownpl_PL
dc.titleWieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracjepl_PL
dc.title.alternativeVillage – town. Opposition, antagonism, interlacing narrationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-67pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwapl_PL
dc.referencesW. Benjamin, Pasaże, tłum. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesP. Macnaghten i in., Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 233.pl_PL
dc.referencesE. Howard, Miasta-ogrody jutra, tłum. M. Trykozko, Fundacja Centrum Architektury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2015, s. 29.pl_PL
dc.referencesM. Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, tłum. M. Jaszczurowska, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesR. Blythe, Akenfield – portret wsi angielskiej, tłum. E. Fiszer, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesJ. Laskowska-Otwinowska, Globalne przepływy kulturowe a obecność nowoosadników na wsi polskiej, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Tempus, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesK. Kajdanek, Ideał podmiejskiego zamieszkiwania a praktyki przestrzenne mieszkańców. Społeczno-kulturowy wymiar suburbanizacji na przykładzie wybranych osiedli sfery podmiejskiej Wrocławia, „Kultura i Społeczeństwo” 2009, nr 2, s. 21–43.pl_PL
dc.referencesK. Kajdanek, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja w Polsce na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, NOMOS, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesK. Heffner, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, „Wieś i Rolnictwo” 2015, nr 2, s. 83 i n.pl_PL
dc.referencesM. Halamska, Wiejskość jako kategoria socjologiczna, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 1, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesM. Halamska, Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”, „Wieś i Rolnictwo” 2015, nr 4, s. 47–65.pl_PL
dc.referencesK. Mudyń, Stereotyp, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 119 i n.pl_PL
dc.referencesA. Rosner, Problem pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego, „Wieś i Rolnictwo” 2015, nr 4, s. 20.pl_PL
dc.referencesJ. Bach-Głowińska, Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesA. Lech, Zygmunta Załęskiego ekonomiczne aspekty agraryzmu, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XX, Uniwersytet Łódzki Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi, Łódź 2014, s. 51–59.pl_PL
dc.referencesC.S. Bartnik, Mistyka wsi, „Moje Mazowsze” 2015, nr 1, s. 12.pl_PL
dc.referencesJ. Ostrowski, Od redakcji, „Moje Mazowsze” 2015, nr 1, s. 1.pl_PL
dc.referencesJ. Gmitruk, Bolesław Ścibiorek 1906–1945, „Zeszyty Wiejskie”, Z. XX, s. 11.pl_PL
dc.referencesE. Fottorino, Człowiek ziemi, tłum. B. Firmanty, M. Radecka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesJ. Ostrowski, Wspólnota miasta i wsi, „Moje Mazowsze” 2015, nr 1, s. 49.pl_PL
dc.referencesJ. Fałkowski, Polityka rozwoju obszarów wiejskich – w poszukiwaniu prostych recept na poprawę skuteczności działań, [w:] Ekonomia…, s. 378.pl_PL
dc.referencesI. Nurzyńska, Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich, [w:] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, pod red. J. Wilkina i I. Nurzyńskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 194.pl_PL
dc.referencesG. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 2 (36), s. 7.pl_PL
dc.referencesI. Bukraba-Rylska, Polska wieś w Unii Europejskiej: pytanie o „Wielką Narrację”, [w:] Ekonomia…, s. 293–304.pl_PL
dc.referencesE. Mączyńska, Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii, [w:] Ekonomia…, s. 88–101.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record