Now showing items 1-14 of 14

  • Agony racji w "Alkestis" Eurypidesa 

   Czerwinska, Jadwiga ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Sophistarum doctrinae, quae ad ingenia civium conformanda multum valuit, magna etiam in Euripidis tragoediis vis fuit. In hac dissertatione praecipue ea tractantur, quae in fabula Alcestidi dicata insunt et cum Protagorae ...
  • Bibliografia prac prof. Stefana Oświecimskiego 

   Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  • De rebus lexicis et etymologicis balticis similia baltico-graeca 

   Danka, Ignacy; Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Autorzy przychylają się do tezy o istnieniu pierwotnego rozwarstwienia dialektalnego między ludnością prabaltycką i prasłowiańską. Innymi słowy, zakładają, że nie było nigdy jednolitego języka bałto-słowiańskiego. Tezę ...
  • De schola Philologiae Classicae Lodziensis 

   Danka, Ignacy; Witczak, Krzysztof ORCID; Zawadzki, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Autorzy dają krótki zarys historii fIlologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim od roku 1945· aż do odejścia na emeryturę profesora Stefana Oświecimskiego (1976), skupiając uwagę przede wszystkim na działalności ...
  • „Gleichgültig, wer der erzähler ist?” – zu “Phaidros”, 275B5-C2 

   Danek, Zbigniew ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   W odcinku platońskiego dialogu "Fajdros" poświęconym krytyce pisma wypowiadana jest myśl przeciwstatwiająca prostoduszność słuchaczy dawnej wyroczni wybrednym upodobaniom młodych: Młodym nie wystarcza wysłuchać prawdy, ...
  • Platońska filozofia mowy 

   Danek, Zbigniew ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   In Platonicis scriptis expressae ad vocabuli dicendique rectitudinem pertinentes animadversiones hac in commentatiuncula tractantur. Quae pars philosophiae Platonis in principiis congruentem se praebet cum placitis nostrae ...
  • Profesor Stefan Oświecimski i jego studia nad pismem kreteńskim 

   Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Breviter traetatur de professoris Stephani Oświecimski stud.iis, quae Cretenses litteras, explanandas spectant. In aliquot opusculis professoris Bohemi Frederici Hrozny litterarum Cretensium mendosas explanationes ...
  • Profesor Stefan Oświecimski jako nauczyciel i opiekun studenckich obozów naukowych 

   Gawłowska, Wanda; Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Professor Stephanus Oświecimski Cathedrae Philologiae Classicae Universitatis Lodziensis moderator, iuventutis philologicae tutor studia humana late promovebat, linguam Latinam redivivam sermoni zamenhofianae praeponebat, ...
  • Rzymski elegik Serwiusz Sulpicjusz - znany czy nieznany? 

   Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Libro quarto Corporis Tibulliani continentur ignoti poetae longa elegia, quae Panegyricus Messallae vulgo appeIlatur (IV, I), quinque elegiae auctoris, quem "Sulpiciae laudatorem" voco (IV, 2--6), sex brevia elegidia sub ...
  • Stanowisko Tertuliana wobec filozofii i filozofów 

   Stawinoga, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Tertullianus, omni genere litterarum eruditissimus atque iuris prudentiae peritus, quamquam - ad philosophiam colendam quod attinet - hoc sapientiae studium "ex professo" non exercuit, verumtamen philosophorum disciplinae ...
  • Sur la signification du fragment B 118 d'Heraclite 

   Wiśniewski, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Jeśli ogień jest zasadą abstrakcyjną, pozbawioną natury materialnej, cielesnej, to stąd wynika, że droga do góry oznacza wznoszenie się do świata abstrakcyjnego, do świata myśli, podczas gdy droga na dół oznacza drogę ...
  • Słowo do Profesora 

   Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
  • Two Macedonian glosses in Hesychius' Lexicon 

   Witczak, Krzysztof ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   Chociaż Leksykon Hesychiosa stanowi wartościowe i wciąż nie w pełni wykorzystane żródło do badań nad wymarłymi językami antycznych Bałkanów, to jednak zachowane glosy paleobałkańskie wymagają właściwej analizy filologicznej ...
  • Z badań nad homeryzmami "Potopu" Henryka Sienkiewicza 

   Macjon, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995)
   In reference to a comparative study of Sienkiewicz' s historical trilogy three episodes in The Deluge bear striking resemblance to those in Odyssey (translated by Lucjan Siemieński) - the fact that seems to have escaped ...