Seria Collectanea Philologica ukazała się po raz pierwszy w roku 1995 staraniem prof. Ignacego R. Danki. Status periodyku naukowego otrzymała wraz z powołaniem na redaktora naukowego Collectanea prof. Jadwigi Czerwińskiej decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 26 kwietnia 2002 r. Od tego momentu pismo zaczęło się ukazywać regularnie jako rocznik naukowy. Posiada ono międzynarodowy skład Rady Redakcyjnej, do którego wchodzą, obok redaktor naczelnej, prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, reprezentującej Uniwersytet Łódzki, uczeni będący przedstawicielami uczelni polskich i europejskich.

W Collectanea Philologica publikowane są artykuły naukowe oraz recenzje wydawnicze, które stawiają sobie za cel propagowanie wiedzy o szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Materiał naukowy dzielony jest na trzy podstawowe dziedziny: hellenistyka, latynistyka, recepcja. Tematyka artykułów zawiera się w szeroko zakrojonych granicach literatury, języka, historii i filozofii świata starożytnego oraz recepcji antyku w kulturze nowożytnej. Odrębną część stanowi dział poświęcony recenzjom. Przedstawiane w Collectanea Philologica prace są autorstwa zarówno uznanych w dziedzinie antyku autorytetów polskich i zagranicznych, jak i młodych przedstawicieli nauki, w tym także doktorantów. Z uwagi na to, że wiele spośród zamieszczanych artykułów napisana jest w językach kongresowych, pozostałe zaś zawsze posiadają obcojęzyczne streszczenia.

Collectanea Philologica
dostępna jest również dla uczonych i szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Czasopismo skierowane jest zarówno do osób zajmujących się antykiem z racji prowadzonych przez siebie badań naukowych, jak i do szerokiego kręgu zainteresowanych literaturą i kulturą antyczną.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 40 pkt. (2021)
Dyscyplina naukowa wg MNiSW: literaturoznawstwo, nauki o sztuce


REDAKCJA COLLECTANEA PHILOLOGICA
Kolegium Redakcyjne (Editorial Board)
Redaktor naczelna Prof. Jadwiga Czerwińska
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Joanna Sowa
Zastępca Redaktora Naczelnego Prof. Richard Buxton
Redaktor tematyczny Prof. Joanna Sowa
Redaktor tematyczny dr Katarzyna Chiżyńska
Redaktor językowy dr Małgorzata Budzowska
Sekretarz redakcji dr Małgorzata Budzowska

Kontakt:
Katedra Filologii Klasycznej UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel.(48) 42 66 55 374
collectanea@op.pl
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/collectanea-philologica/

Rada Redakcyjna (International Advisory Board)

Przewodniczący:
Prof. Orazio Antonio Bologna, Universita Ponitificia Salesiana di Roma
Członkowie:
Prof. Vittorio Ferraro, Università Roma Tre
Prof. Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Prof. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
Prof. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. András Kárpáti, University of Pécs, Budapest
Prof. Fiona Macintosh, University of Oxford
Prof. Michał Masłowski, Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Prof. Krzysztof Narecki, Katolicki Uniwersyt Lubelski
Prof. Jean-Paul Pittion, Université Fr. Rabelais, Tours
Prof. Paolo Poccetti, Università Tor Vergata di Roma
Prof. Mauro Pisini, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Roberto Spataro, Università Ponitificia Salesiana di Roma
Prof. Hubert Wolanin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 1733-0319
e-ISSN: 2353-0901

News

Numer specjalny - Collectanea Philologica

Collections in this community

Recent Submissions

View more