Now showing items 7-10 of 10

  • Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą 

   Kulesza, Mariusz; Walkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W pracy przedstawiono etapy rozwoju przestrzennego Nowego Miasta nad Pilicą na tle historii ośrodka, podkreślając w szczególności okresy morfologiczno-urbanistyczne, które dla tego rozwoju miały wpływ decydujący.
  • Transformacja a rynek pracy i bezrobocie w powiecie bielskopodlaskim 

   Pirveli, Marika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Niniejszy tekst stanowi analizę wyników badań terenowych dotyczących rynku pracy i bezrobocia w powiecie bielskopodlaskim. Rynek pracy badano poprzez wywiad ankietowy wybranych podmiotów gospodarczych, reklamujących się ...
  • Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna 

   Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule przedstawiono rozwój oraz strukturę przedmiotową i przestrzenną zasobów mieszkaniowych Łodzi, z uwzględnieniem kompleksowej oceny i typologii standardu mieszkaniowego jednostek urbanistycznych.
  • Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza 

   Rembowska, Krystyna; Ślipek, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura społeczno-przestrzenna Sieradza oraz jej uwarunkowania społeczno-polityczne, związane głównie z realizowaniem przez państwo określonej polityki mieszkaniowej. Efektem ...