Now showing items 9-10 of 10

  • Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna 

   Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   W artykule przedstawiono rozwój oraz strukturę przedmiotową i przestrzenną zasobów mieszkaniowych Łodzi, z uwzględnieniem kompleksowej oceny i typologii standardu mieszkaniowego jednostek urbanistycznych.
  • Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza 

   Rembowska, Krystyna; Ślipek, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura społeczno-przestrzenna Sieradza oraz jej uwarunkowania społeczno-polityczne, związane głównie z realizowaniem przez państwo określonej polityki mieszkaniowej. Efektem ...