Recent Submissions

 • Misère de la condition humaine chez Céline 

  Kukułka-Wojtasik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Wizja świata u Céline'a jest mocna i trudno dopatrzyć się w niej elementów optymistycznych. Tematyka dzieła sprawia wrażenie specjalnie dobranej do czarnego kolorytu przemyśleń pisarza - najogólniej mówiąc, jest to nędza ...
 • La misère de I'homme sans terre. Señas de identidad de Juan Goytisolo 

  Kłosińska-Nachin, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Nędza Alvaro Mendioli, głównego bohatera powieści Juana Goytisolo, polega na wyrzeczeniu się przez niego wszelkich związków z ojczystą Hiszpanią. W chłodny i bezwzględny sposób bohater analizuje i odrzuca mity narodowe, ...
 • « Le monde s'écroulant peu à peu par morceaux ». Claude Simon et la littérature 

  Debreuille, Jean-Yves (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Tak jak Celine, Claude Simon należy do tych pisarzy, którzy w przygodzie wojskowej dostrzegają przyśpieszone pogrążanie się jednostki VI niebycie, do którego zresztą ona należy. Historia zaczyna się istotnie od swoistego ...
 • La misère et les misérabIes dans l'reuvre de Michel Tournier 

  Michał Mrozowicki (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Słowo "la misère" ("nędza"), użyte po raz pierwszy w Psałterzu z Cambridge w roku 1120 i które pochodzi od łacińskiego słowa "miseria" (ubóstwo, nieszczęście), oznacza w języku francuskim przede wszystkim stan skrajnego ...
 • Les Rates de Henri-René Lenormand ou la misére de I'homme sans Dieu 

  Kaczmarek, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
 • Le Spleen de Paris: poétique de la misére 

  Queffelec, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Zainteresowanie nędzą wiąże się u Baudelaire'a z estetyką modernizmu opartą na zaskoczeniu i kontraście, na ciągłych zwrotach od "ekstazy" do "odrazy" wobec życia. Obrazom przedstawicieli ludu towarzyszy w jego poezji ...
 • Les infortunes de la misére dans les nouvelles françaises au XVIe siécle 

  Pietrzak, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Francuska nowelistyka XVI wieku pozostawiła rozmaite obrazy nędzy. Zależą one od osobowości pisarza, od jego sytuacji materialnej i światopoglądu. Skrajne ubóstwo, cechujące zdecydowaną większość społeczeństwa, wzbudza ...
 • Marguerite Audoux: le roman des misérabIes 

  Żurowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Autobiograficzna powieść "Maria-Klara" (1910), napisana przez szwaczkę zaprzyjaźnioną z grupą młodych artystów (m. in. Charles-Louis Philippe, Léon-Paul Fargue), była wydarzeniem sezonu. Jej wartość podkreślił Alain-Foumier. ...
 • Le camp des chiffonniers 

  Colin, Rene-Pierre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Klasa pracująca czy klasa niebezpieczna? W XIX wieku wielkie miasta nocami pełne są gałganiarzy. Jedni pisarze, widząc w nich zawszonych pijaków, przedstawiają obraz zupełnego upadku, który rodzi moc metafor ze świata ...
 • Entre la parole et le silence. L'exil d'Octave Mirbeau 

  Starań, Anita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Octave Mirbeau, znany z zacięcia polemicznego i ostrego języka, w swoich utworach wielokrotnie broni biednych, wykluczonych poza ramy społeczne, a w życiu osobistym znany jest jako outsider, często działający wbrew ...
 • Misére et savoir 

  Pich, Edgard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Autor artykułu określa nędzę oraz jej skutek jako trudność dostępu do wiedzy autentycznej, rozumianej jako produkt ciagłego, krytycznego, ewolucyjnego przedstawiania świata lub jego fragmentu. Ta problematyka występuje ...
 • Blaise Cendrars et Jehan Rictus ou la misére du monde 

  Naliwajek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Poeta dzisiaj prawie zupełnie zapomniany, Jehan Rictus (właściwie: Gabriel Randon, 1867- 1933) stanowił dla Cendrarsa ważne odniesienie. Autor "Wielkanocy w Nowym Jorku" (1912) uważał autora poematu "Le Revenant" ("Zjawa", ...
 • La déchéance vertueuse dans le romanesque français du XIXe siécle (Eugéne Sue et Victor Hugo) 

  Wandziach, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Jedną z pierwszych powieści ukazujących nędzę ludu paryskiego były "Tajemnice Paryża" Eugene'a Sue (1842). Ogromny sukces tej powieści sprawił, że miała ona licznych naśladowców. We Francji wzorował się na niej Victor ...
 • La misére et le rire dans la poésie de François Villon 

  Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Począwszy od XIII wieku, w poezji francuskiej pojawiają się akcenty osobiste. Tym, co skłoniło poetów do porzucenia tradycyjnych toposów, była trudna sytuacja materialna bądź życiowa. Poezja Franciszka Villona stanowi ...
 • De la mesure de la misére au Moyen Âge ou de la misére á la mesure 

  Roguet, Yves (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Stałość, z jaką literatura średniowieczna przedstawia nędzę w sensie utraty takich warunków życia, które uchodzą za ideał, przesłania istotną ewolucję. Stan nędzy był najpierw uważany za niezrozumiałą i nieuleczlną - ...
 • Avant-propos 

  Naliwajek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)