Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżycki, Rafal
dc.date.accessioned2015-03-10T15:24:09Z
dc.date.available2015-03-10T15:24:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7215
dc.description.abstractAtrakcyjność turystyczna danej gminy najczęściej utożsamiana jest z odpowiednią strukturą określonych czynników, charakteryzujących taką gminę. W naukach zajmujących się analizą ilościowej strony zjawisk społecznogospodarczych istnieje szereg technik i narzędzi pozwalających nie tylko na wykrycie czynników determinujących atrakcyjność określonych obszarów, ale także opisujących wpływ tych czynników na badaną atrakcyjność. Bardzo rzadko w tym celu wykorzystywane są funkcje logitowe i probitowe. Funkcje te ze swojej natury znajdują zastosowanie przede wszystkim do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zjawiska, najczęściej jakościowego. Dlatego też są powszechnie wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej czy też określenia prawdopodobieństwa upadku przedsiębiorstwa. Jednak przy określonym zdefiniowaniu prawdopodobieństwa, funkcje te mogą być wykorzystane do oceny wpływu określonych czynników na stopień atrakcyjności turystycznej gmin. Rozważania w tym zakresie zostaną przeprowadzone dla gmin miejskich w województwie zachodniopomorskim.pl_PL
dc.description.abstractTourist attractiveness of communities mostly depends on structures of factors which describing them. There is many methods and techniques detecting factors of attractiveness or describing relationships between them in the socio-economic sciences. The paper show a trial of using probit and logit functions to detect and describe factors related with tourist attractiveness.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228
dc.subjecttourist attractivenesspl_PL
dc.subjectprobitpl_PL
dc.subjectlogitpl_PL
dc.titleMethods of Analysis of Factors Determining Tourist Attractiveness of Districtspl_PL
dc.title.alternativeMetody analizy czynników determinujących atrakcyjność turystyczną gminpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number341-346pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationChair of Quantitative Methods, University of Szczecinpl_PL
dc.referencesCzyżycki R., Hundert M., Klóska R. (2006), Wybrane zagadnienia z prognozowania, ECONOMICUS, Szczecin.
dc.referencesPrognozowanie gospodarcze, (1998), red. E. Nowak, PLACET, Warszawa.
dc.referencesZeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2004), Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa.
dc.referenceswww.stat.gov.pl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record