Show simple item record

dc.contributor.authorDoman, Ryszard
dc.date.accessioned2015-03-10T13:59:56Z
dc.date.available2015-03-10T13:59:56Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7196
dc.description.abstractStochastic volatility (SV) models form a class of models applied to financial instrument volatility forecasting that is alternative to the one consisting of better known GARCH models. In contrast to GARCH models, the time-varying volatility in SV models is described by means of two uncorrelated stochastic processes. In this paper we apply stochastic volatility models to forecasting the daily volatility of the Warsaw Stock Exchange indices. The obtained forecasts are evaluated against the daily realized volatility understood as a sum of squared intraday returns. We also investigate the impact of entering the realized volatility as an additional explanatory variable on the quality of the forecasts.pl_PL
dc.description.abstractModele zmienności stochastycznej (SV) stanowią drugą, obok bardziej znanych modeli typu GARCH, klasę modeli wykorzystywanych do prognozowania zmienności instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do modeli rodziny GARCH, w modelach SV ewolucja zmienności w czasie jest opisywana za pomocą dwóch nieskorelowanych procesów stochastycznych. W niniejszym artykule modele SV są stosowane do prognozowania dziennej zmienności indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Otrzymywane prognozy odnoszone są do dziennej zmienności zrealizowanej, rozumianej jak o suma kwadratów zwrotów śróddziennych. Ponadto badany jest wpływ, jaki na jakość prognoz ma wprowadzenie do modelu SV dziennej zmienności zrealizowanej jako dodatkowej zmiennej objaśniającej.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.subjectzmienność stochastycznapl_PL
dc.subjectzmienność zrealizowanapl_PL
dc.subjectdane wysokiej częstotliwościpl_PL
dc.titleWykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznejpl_PL
dc.title.alternativeApplication of High-Frequency Data in Forecasting Polish Stock Indices by Means of Stochastic Volatility Modelspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[311]-328pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatykipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record