Show simple item record

dc.contributor.authorGarsztka, Przemysław
dc.contributor.authorMatuszewski, Przemysław
dc.contributor.authorWieloch, Karol
dc.date.accessioned2015-03-10T12:19:19Z
dc.date.available2015-03-10T12:19:19Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7181
dc.description.abstractGarsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the approach, they attempted to add another risk factor, i.e. the lime needed for the transaction to be concluded. The article presents research findings concerning stock liquidity and the probability of concluding a transaction for a specific number of stocks, at a set price, and by a given date.pl_PL
dc.description.abstractW pracy Garsztki, Matuszewskiego i Wielocha (2003) autorzy zaproponowali sposób konstrukcji miary płynności, opartej na prawdopodobieństwie zawarcia transakcji, uzależnionej od limitu ceny oraz od wolumenu obrotu. Rozszerzeniem problemu jest próba uzupełnienia miary o dodatkowy czynnik ryzyka, jakim jest czas oczekiwania na zawarcie transakcji. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące płynności papierów wartościowych oraz prawdopodobieństw zawarcia transakcji na określoną liczbę papierów wartościowych po ustalonej cenie w założonym terminie.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectpłynność papierówpl_PL
dc.subjectpłynność papierów wartościowychpl_PL
dc.subjectanaliza płynnościpl_PL
dc.subjectprawdopodobieństwo zawarcia transakcjipl_PL
dc.titleAnaliza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czaspl_PL
dc.title.alternativeLiquidity Analysis of Stocks in WARSET - Timepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[239]-254pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Ekonomiczna w Poznaniupl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record