Show simple item record

dc.contributor.authorKluza, Stanisław
dc.contributor.authorSławiński, Andrzej
dc.date.accessioned2015-03-10T11:57:02Z
dc.date.available2015-03-10T11:57:02Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7176
dc.description.abstractThe article discusses the relationship between the changes in bond yields and FRA rates. The established models check the strength and the causality of changes at both markets. The intuition suggests that long-term interest rates at the bond market should adjust to changes in FRA rates, which represent expected short-term interest rates. However, the empirical results presented in the paper show the opposite direction. There are several possible explanations of this phenomenon. One of them is the greater liquidity of the bond market, which reacts quicker to changing expectations on the future level of short-term interest rates. The other explanation is that the changes of yields in the bond market, which reflect changes in the risk premium, are transmitted to the FRA market through the arbitrage between different segments of the fixed income market. The lag between changes in the long-term interest rates and short-term forward interest rates enables arbitrage between the bond and the FRA markets. However, recently the arbitrage spread has gradually narrowed and the time to perform the arbitrage has shortened. The change reflects the increasing efficiency of the fixed income market in Poland.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań dotyczących zależności pomiędzy stopami dochodowości obligacji i kwotowaniami kontraktów terminowych na rynku FRA. Zbudowany model mierzy nie tylko siłę tych powiązań, ale także ukazuje sekwencję zmian stóp procentowych na obu rynkach. Choć intuicja wskazywałaby, że długoterminowe stopy procentowe na rynku obligacji powinny dostosowywać się do stóp terminowych na rynku FRA - skoro te ostatnie odzwierciedlają oczekiwaną wysokość krótkoterminowych stóp procentowych - to jednak badania empiryczne wskazywały na występowanie na polskim rynku finansowym zależności odwrotnej. Przyczyny tego zjawiska są najprawdopodobniej związane z dłuższym horyzontem inwestycyjnym dealerów na rynku obligacji i większą płynnością tego rynku. Opóźnienie, z jakim stopy procentowe na rynku FRA dostosowują się do zmian stóp procentowych na rynku obligacji, stwarza możliwości dla zyskownego arbitrażu. Wyniki badań empirycznych świadczą, że w ostatnim czasie możliwości stosowania takiego arbitrażu wyraźnie maleją. Świadczy to o rosnącej efektywności rynku instrumentów procentowych w Polsce.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectobligacjepl_PL
dc.subjectFRApl_PL
dc.subjectIRSpl_PL
dc.subjectstopa procentowapl_PL
dc.subjectarbitrażpl_PL
dc.subjectrynek pieniężnypl_PL
dc.subjectasset swappl_PL
dc.titleArbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)pl_PL
dc.title.alternativeThe Arbitrage at the Interest Rate Market (the Example of the FRA and the Bond Markets)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[137]-152pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAndrzej Sławiński - Szkoła Główna Handlowa, Katedra Skarbowości; Narodowy Bank Polskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStanisław Kluza - Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Bank Gospodarki Żywnościowej SApl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record