Show simple item record

dc.contributor.authorKelm, Robert
dc.date.accessioned2015-03-10T11:14:24Z
dc.date.available2015-03-10T11:14:24Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7171
dc.description.abstractThe paper concerns the structural vector equilibrium correction model linking money supply, producers' prices, foreign reserves and exchange rate in Poland during transition period. Due to the shortage of the data estimates obtained by means of Johansen procedure lead to uninterpretable profiles of impulse responses. Much more interesting conclusions can be drawn from a system based on a priori economic-theory long-run assumptions, i.e. Fisher equation, LM function and extended PPP equation. Empirical results obtained within "multidimensional" Engle-Granger procedure indicate restrictive anti-inflationary policy of the Polish central bank during transitionpl_PL
dc.description.abstractW opracowaniu zaprezentowano model wektorowej korekty błędem opisujący związki między podażą pieniądza, cenami producenta, kursem walutowym i strumieniem rezerw walutowych. Ze względu na małą liczebność szeregów czasowych wykorzystanie procedury Johansena może prowadzić do konstrukcji systemu o nieintepretowanych własnościach symulacyjnych. Dlatego też analizę przeprowadzono w odniesieniu do systemu, w którym określono a priori warunki równowagi zgodne z równaniem wymiany Fishera, funkcją popytu na pieniądz i rozszerzonym równaniem parytetu siły nabywczej pieniądza. Wyniki empiryczne uzyskane na podstawie procedury Engle’a i Grangera potwierdzają wysoki stopień restrykcyjności Polityki pieniężnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
dc.subjectERM2pl_PL
dc.subjectmodelowanie kursu walutowegopl_PL
dc.subjectanaliza kointegracyjnapl_PL
dc.subjectsymulacjepl_PL
dc.titleEmpiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002pl_PL
dc.title.alternativeEmpirical Model of the Exchange Rate Policy in Poland 1995-2002pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[153]-167pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznychpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record