Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas 

      Garsztka, Przemysław; Matuszewski, Przemysław; Wieloch, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
      Garsztka, Matuszewski, and Wieloch (2003) proposed a new method of constructing a liquidity measure, based on the probability of closing a transaction that depends on the price limit and turnover volume. To extend the ...