Show simple item record

dc.contributor.authorBolonek, Katarzyna
dc.date.accessioned2015-03-09T12:00:02Z
dc.date.available2015-03-09T12:00:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7132
dc.description.abstractArtykuł zawiera propozycje procedur kwantowania gier dobrze znanych w klasycznej teorii gier. Przedstawiono proste modele gier kwantowych. Jako pierwszy został omówiony dylemat więźnia zarówno w wersji klasycznej jak i kwantowej, który ma wiele praktycznych zastosowań w ekonomii, jednym z przykładów są oszustwa w porozumieniach kartelowych. Kolejnym modelem gry kwantowej jest kwantowa gra rynkowa opisana za pomocą kwantowego oscylatora harmonicznego. Jako ostatni został omówiony model kwantowej gry mniejszościowej.pl_PL
dc.description.abstractThis paper builds up on proposed convincing procedures telling how to quantize well-known games from the classical game theory. The thesis introduces some simple models of quantum games. At first, the prisoners’ dilemma in classical and quantum version is described. This simple model has many practical applications in economics, one example being frauds in cartel agreements. The next model of quantum game is the quantum market game, described with the help of the quantum harmonic oscillator. It is known that quantum algorithms may be thought of as the games between classical and quantum agents; therefore, as the last example the quantum minority game is introduced.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228
dc.subjectminority gamepl_PL
dc.subjectquantum game theorypl_PL
dc.subjectNash equilibriumpl_PL
dc.titleThe Minority Game and Quantum Game Theorypl_PL
dc.title.alternativeGra Mniejszościowa I Kwantowa Teoria Gierpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number239-247pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Statistical Methods, Institute of Econometrics and Statistics, University of Lódźpl_PL
dc.referencesDe Martino A., Marsili M., Statistical Mechanics of Socio-economic Systems with Heterogeneous Agents, arXiv: physics/0606107.
dc.referencesEisert J., Wikens M., Lewenstein M.(1999), Quantum Games and Quantum Strategies, Phys. Rev. Lett. 83, 3077.
dc.referencesEisert J., Wilkens M.(2000), Quantum Games and Quantum Strategies, J. Mod. Opt. 47, 2543.
dc.referencesFlitney A., Abbot D. (2005), Quantum Games with Decoherence, Journal of Physics A 38, 449-59.
dc.referencesFlitney A., Hollenberg L. (2007), Multiplayer Quantum Minority Game with Decoherence, Quant. Inform. Comput. 7, 111-126.
dc.referencesHatzinikitas A., Smymakis I.(2002), The noncommutative harmonic oscillator in more than one dimensions, J. Math. Phys. 43, 113-125.
dc.referencesPiotrowski E. W., Sladkowski J.(2002), Quantum Market Games, Physica A 312, 208.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record