Show simple item record

dc.contributor.authorTrzpiot, Grażyna
dc.date.accessioned2015-03-07T15:27:06Z
dc.date.available2015-03-07T15:27:06Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7079
dc.description.abstractModele stochastyczne są istotne dla zastosowań w finansach czy w ubezpieczeniach. Statystyczne metody estymacji parametrycznej wykorzystywane najczęściej do wyznaczania parametrów modeli to metoda największej wiarygodności lub MNK. Metody te dają optymalne oszacowania modeli, jednakże odchylenia obserwowanych wartości w kalibrowanym modelu mogą zachwiać dobre własności estymatorów. Przedstawimy pewne aspekty estymacji odpornej w kontekście rozkładów wartości ekstremalnych. Podejmiemy dyskusję metodologicznych aspektów zagadnienia pokazując, jak estymatory odporne wpływają na jakość analiz z wykorzystaniem rozkładów wartości ekstremalnych poprzez informacje o obserwacjach wpływowych.pl_PL
dc.description.abstractIn parametric statistics estimators such as maximum likelihood or OLS typically estimate stochastic models, which play an important role in finance and insurance. These methods are generally optimal for an assumed reference model. Slight deviations from the assumed model may easy destroy the good statistical properties of the estimator. We present some aspects related to robust estimation in the context of extreme value theory (ETV). We discuss some methodological aspects how robust methods can improve the quality of extreme value theory data analysis by providing information on influential observations.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;288
dc.subjectExtreme value theorypl_PL
dc.subjectExtreme value distributionspl_PL
dc.subjectRobust estimationpl_PL
dc.subjectM-estimatorpl_PL
dc.titleExtreme Value Distributions and Robust Estimationpl_PL
dc.title.alternativeRozklady wartości ekstremalnych a estymacja odpornapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number85-92pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Statistics, University of Economics in Katowicepl_PL
dc.referencesDell’Aquila R., Ronchetti E. (2006), Robust statistics and econometrics with economic and financial applications, New York, Wiley.
dc.referencesEmbrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. (1997), Modeling extremal events for insurance and finance, Berlin, Heidelberg, New York, Springer.
dc.referencesHampel F., Ronchetti E., Rousseeuw P., Stahel W. (1986), Robust statistics: The approach based on influence functions, New York, Wiley.
dc.referencesHuber P. (1981), Robust statistics, New York, Wiley.
dc.referencesMalevergne Y., Sornette D. (2006), Extreme Financial Risk, Berlin, Heidelberg, New York, Springer.
dc.referencesMcNeil A., Frey R., Embrechts P. (2005), Quantitative risk management: concepts, techniques and tools, Princeton, Princeton University Press.
dc.referencesReiss R.-D., Thomas M. (2001), Statistical analysis of extreme values, Basel, Birkhäuser.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record