Show simple item record

dc.contributor.authorSchab, Iwona
dc.date.accessioned2015-03-07T13:28:24Z
dc.date.available2015-03-07T13:28:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7076
dc.description.abstractW artykule przedstawiono propozycję wykorzystania krzywych ROC (Receiver Operating Characteristic) i CAP (Cummulative Accuracy Profile) w doborze zmiennych objaśniających w modelu prawdopodobieństwa. Kryterium doboru zmiennych opiera się na wartościach miar dyskryminacji wyznaczonych na podstawie krzywych ROC/CAP jak i uwzględnia sam kształt krzywych.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents a proposal of using the Receiver Operating Characteristic (ROC) and Cumulative Accuracy Profile (CAP) curves as a ranking-based method for a choice of regressors in probability model. The criterion of reggresors’ choice uses the value of summary statistics of discrimination based on ROC/CAP curves as well as it takes into account the shape of the curves itself.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;288
dc.subjectReceiver Operating Curve (ROC)pl_PL
dc.subjectCumulative Accuracy Profile (CAP)pl_PL
dc.subjectAUROC statisticspl_PL
dc.subjectGini statisticspl_PL
dc.subjectchoice of regressorspl_PL
dc.titleRanking-Based Choice of Regressors in Probability Modelspl_PL
dc.title.alternativeDobór zmiennych objaśniających w modelach prawdopodobieństwa w oparciu o krzywe ROC oraz CAPpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number163-169pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Statistics and Demography. Warsaw School of Economicspl_PL
dc.referencesCortes C., Mohri M. (2005), Confidence Intervals for the Area under the ROC Curve, Advances in Neural Information Processing Systems, 17, 305-313.
dc.referencesEngelman B., Hayden E., Tasche D. (2003), Measuring the Discriminative Power of Rating Systems, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, 1/2003, 1-24.
dc.referencesEngelman B., Rauchmeier R. (2006), The Basel II Risk Parameters, Estimation, Validation and Stress Testing, Springer Verlag, Heidelberg.
dc.referencesHankley J.A., McNeil B.J. (1982), The Meaning and Use of the Area under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve, Radiology, 143, 29-36.
dc.referencesRossa A. (2004), Classification tree based on Receiver Operating Characteristic Curves, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, 113-121.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record