Show simple item record

dc.contributor.authorJurkiewicz, Tomasz
dc.date.accessioned2015-03-06T12:59:03Z
dc.date.available2015-03-06T12:59:03Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7066
dc.description.abstractProblem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji (małym obszarze, domenie) wykorzystują dodatkowe informacje z pozostałej części próby. Rozwijane przez statystykę małych obszarów metody estymacji są często skomplikowane i trudne do praktycznego zastosowania np. w badaniach biznesowych. Stąd też istnieje po-trzeba rozwijania także metod, które będą łatwe w aplikacji i wystarczające efektywne. Jedną z takich propozycji może być zmodyfikowany estymator syntetyczny (MES). Zastosowanie estymatora MES zakłada dwuetapowy proces estymacji. W pierwszym etapie za pomocą metod klasyfikacji lub badania podobieństw określa się podobieństwa jednostek należących do małej domeny do jednostek z pozostałej części próby. Drugim krokiem jest wykorzystanie w estymacji, za pomocą odpowiednio skonstruowanych wag, informacji tylko od tych jednostek, które są podobne do jednostek z malej domeny. Autor przedstawia wyniki porównania efektywności estymatora MES z innymi estyma- torami na bazie eksperymentów symulacyjnych.pl_PL
dc.description.abstractThe problem of insufficient number of sample observations representing a population domain of interest (small area) can be solved by applying estimators which will be able to combine sample information from the given domain with information about sample units representing other domains. Modified Synthetic Estimator (MES) can be regarded as one of the proposals in this field. Using modified synthetic estimator requires an application of a two-stage estimation procedure. The first stage consists in applying some distance measures in order to identify the degree of similarity between the sample units. In the second stage, those units, which turned out to be similar to units from the domain of interest, are used to provide sample information with specially constructed weights. Author presents and discusses some results o f Monte Carlo analysis aimed at comparing efficiency between the MES and other estimators.
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228
dc.subjectsmall domain estimation
dc.subjectmultivariate methods
dc.subjectdistance measures
dc.subjectMonte Carlo analysis
dc.titleEfficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysispl_PL
dc.title.alternativeEfektywność zmodyfikowanego estymatora syntetycznego - analiza Monte Carlopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number43-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartment of Statistics, University of Gdańskpl_PL
dc.referencesBracha С. (1996), Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa.
dc.referencesBracha C. (2003), Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ PUBL_estymacja_danych_z_bad_na_poziomie_pow_dla lat_1995_2002.pdf; 2007-12-27.
dc.referencesDomański C., Pruska K. (2001), Metody statystyki małych obszarów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
dc.referencesJurkiewicz T. (2001), Efficiency of Small Domain Estimators for the Population Proportion: A Monte Carlo Analysis, Statistics in Transition, Vol. 5, No 2.
dc.referencesJurkiewicz T. (2008), Correlation Among Variables and Methods of Establishing Weights of Sample Units. Monte Carlo Analysis the Modified Synthetic Estimator, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Nr 216.
dc.referencesJurkiewicz T., Najman К. (2004), An Efficiency of Modified Synthetic Estimator for the Population Proportion: A Monte Carlo Analysis, Statistics in Transition, Vol. 6, No 5.
dc.referencesJurkiewicz T., Najman К. (2006), An influence of classification method on efficiency of modified synthetic estimator, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Nr 196.
dc.referencesKordos J. (1999), Problemy estymacji dla małych obszarów, Wiadomości Statystyczne, 1/1999.
dc.referencesWieczorkowski R., Zieliński R. (1997), Komputerowe generatory liczb losowych, WNT, Warszawa.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record