Now showing items 1-1 of 1

    • The Perspectives of Bayesian Methods for Modeling Financial Reserves in Insurance 

      Karwański, Marek; Jałowiecki, Piotr; Orłowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Celem niniejszej pracy było porównanie wyników szacowania rezerw metodami tradycyjnymi: model Macka, modele GLM z szacowaniem zmienności metodą bootstrap oraz metody Bayesa MCMC. Analizy przeprowadzone zostały na danych ...