Now showing items 1-1 of 1

    • Efficiency of the Modified Synthetic Estimator - Monte Carlo Analysis 

      Jurkiewicz, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
      Problem zbyt małej liczby obserwacji w próbie, reprezentującej określoną domenę populacji, może być rozwiązany między innymi poprzez zastosowanie takich estymatorów, które do szacowania parametrów w określonej subpopulacji ...