Now showing items 1-2 of 2

  • Introduction 

   Domański, Czesław ORCID; Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  • The Proposition of Measure of Pension Funds’ Effectiveness 

   Białek, Jacek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Celem pracy jest propozycja nowej miary efektywności funduszy emerytalnych. Prezentowana miara z założenia ma stanowić alternatywę dla klasycznej stopy zwrotu, przy czym dodatkowym postulatem jest tu wymóg odniesienia ...