Now showing items 1-15 of 15

  • Cele racjonalizacji produkcji i pracy 

   Mikeln, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The article discusses the main aspects of productivity imptovements including; designing of products and preparation of production, production processes (especially auxiliary and assebly processes, and flow of products), ...
  • Evolution of tne Approaches to Management in French Companies and Corporations 

   Hermel, Philippe (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   Przedsiębiorstwa francuskie, bez względu na charakter ich działalności, odczuwają potrzebę modernizacji zarówno wewnętrznych struktur, jak i zewnętrznej strategii, spowodowaną wymaganiami, jakie stwarzają ewolucyjne ...
  • Istota i czynniki integracji organizacyjnej przedsiębiorstw 

   Kaczmarek, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   Organizational integration of enterprises means not only a fusion, netger of economic units into temporary or permanent econonic entities (multi-plant enterprises, combines, assnciations partnerships of enterprises, etc.), ...
  • Jak patrzeć na pozycję organizacji w naszym społeczeństwie? 

   Ovsenik, Jože (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The author analyzes various ways of interpreting the concept "organization" and ponders on choice of a term most useful in the present social and economic conditions of Yugoslavia. Terminological deliberations lead to the ...
  • Jednostka w organizacji 

   Martin, Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The organization diagnosis, places emphasis rather on organizational frame work of individuals activity than on individuals themselves. This is so because a man is by nature more complex than a machine and, consequently, ...
  • Ocena efektów wprowadzania nowych form organizacji pracy. Uwagi na tle dodwiadczeń brytyjskich i francuskich 

   Mikołajczyk, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   In the methodics of organization changes, a stage connected with evaluation of their effects has not received sufficient attention so far. Significance and degree of complexity of such an evaluation are especially important ...
  • Organizacja społeczna elitarna a masowa 

   Sikorski, Czesław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The article deals with analys is of criteria allowing to distinguish between elitary and mass organizations, as well as goals and modes of their functioning and applied methods of management, the object of deliberations ...
  • Podejście analityczno-projektujgce do zarządzania systemem gospodarki materiałowej 

   Kaltnekar, Zdrawko (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   Improvement of materials management involves a search for such forms of activity that would ensure a proper organization of the procurement system for institutions and work places at the lowest costs. That is possible ...
  • Powiązanie komputerowego przetwarzania danych na potrzeby produkcji z komputerowym sterowaniem procesami produkcji 

   Rant, Marko (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The author analyzes three types of production processes orqanization and corresponding three types of information systems. The characteristics of both groups of systems are constructed and matched to each other. According ...
  • Systemy informacyjne w wykonawstwie i zarządzaniu 

   Grićar, Jože (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The author defines management-oriented and performance-oriented information systems. It is stressed through the paper how they differ from one another. This thesis leads to the fu ther considerations concerning a design ...
  • Technologia komputerowa i szkolenie w tym zakresie personelu w organizacjach pracy zrzeszonej 

   Jereb, Janez (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The paper concerns a very wide range of problems conncctod with computer technology development and utilization. The author reviews some dimensions of impact that computer technology has on an activity conducted ...
  • The Strategie Piloting of Change in the Company 

   Bartoli, Annie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   Gwałtowne zmiany w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw zmuszają je do zmian wewnętrznych, które powinny być prowadzone w sposób "strategiczny". Zmiany te mają charakter ekonomiczny, techniczny, społeczny, kulturowy i ...
  • Trafność badań społecznych 

   Chmal, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The article discusses the problem of accuracy of social studies аз a general methodological category, i.e. a category being significant, in the authors opinion, for each methodology and also at all stages of a research ...
  • Wprowadzenie 

   Mikołajczyk, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  • Zmiany w organizacji jako przedmiot badań naukowych 

   Błaszczyk, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
   The article deals with a synthetic review of previous studies on changes, with a special attention paid to studies conducted in organizations. Among contemporary research orientations, there have been distinguished two ...